Kort om området Johannelund

2013-10-07

Första förortsområdet i Linköping anlades i Johannelund
Byggår 1957-1963

Johannelund var den första utpräglade förortsstadsdelen som byggdes i Linköping. Utbyggnaden skedde huvudsakligen under 1950-talet.
Stadens första stadsdelscentrum tillkom i samband därmed. I och med förändringen av stadsdelsindelningen 2000 överfördes bostadsområdet Jakobsdal från Johannelund till stadsdelen Hjulsbro.

Johannelund har god tillgång på friytor. De största grönområdena finns utmed Stångån och vid Johannelunds centrum. Mellan Stångån och Brokindsleden finns cykel- och promenadvägar, fotbollsplaner samt kolonistugeområdena Emmalund och Ådala. Därutöver finns motionsområdet Åbysäcken inom stadsdelen Hackefors på andra sidan Stångån.

Bostadsbebyggelsen består till 90 % av flerbostadshus. På 1950-talet påbörjades utbyggnaden av Stångåstadens, HSBs och Riksbyggens områden och dessa var i stort sett färdigställda år 1960. På 1960-talet tillkom ett större flerbostadshusområde samt en begränsad del av småhusen. Huvudparten av småhusen har producerats på 1970-talet. Tillskottet av nya lägenheter var litet under 1980-talet. Under 1990-talet färdigställdes ett 90-tal lägenheter. Folkmängden var som störst år 1965 med 6 669 personer. Därefter har en successiv utglesning skett.


Buss tidtabell

2010-12-20

Johannelund har mycket bra kommunikation till centrum mm.
Bussarna går med bra intervall och du behöver sällan vänta länge på nästa avgång.

Linje 11, 15, 25 passerar Johannelunds centrum. 
Restid till Linköping centrum ca 10 minuter.
Restid till Linköping Rececentrum ca 20 minuter.

Ditt busskort kan du köpa i Johannelunds Spel&Tobak.

Tidtabellen finner du HÄR