Vilket nummer är mitt lägenhetsnummer

2012-06-26

Det finns två olika sätt att identifiera en lägenhet. Ett som vi använder internt inom föreningen och ett som skall användas externt till myndigheter mm. Här redogör vi för vilket nummer som skall användas vid olika situationer.

Det finns två stycken identifierare av en lägenhet. En som används internt inom föreningen vilket också är vår och riksbyggens identifierare av lägenheten. Det andra numret som används vid kontakter med myndigheter mm är skatteverkets och lantmäteriverkets identifierare av samma lägenhet.

Här kommer en enkel förklaring om de olika numren och hur de skall användas.

Riksbyggens lägenhetsnummer kallar vi för Objektnummer.
Inom
vår verksamhet, dvs den verksamhet som bedrivs av Riksbyggen i någon form, är det objekt numret på lägenheten som skall användas vid all kommunikation.
Detta nummer består av en bokstav och 3 siffror, tex A001. Objekt numret är det nummer som står på ditt kontrakt, överlåtelseavtal, medlemsavgifts avi, samt utanför på fodret vid lägenhetsdörren upp i hörnet.
Detta nummer är också den identifierare som skall användas vi kontakt med bank etc. Ur bankens perspektiv är det alltid föreningens identifierare som gäller för att tex pantsätta en lägenhet. Och i vårt fall är det föreningens objektnummer som är identifierare och därför skall den användas.

Lantmäteriverkets lägenhetsnummer
För några
år sedan tog riksdagen ett beslut om ett nationellt lägenhetsregister. Detta innebar att alla lägenheter i hela Sverige skulle registreras på ett gemensamt sätt. Detta renderade i ett nytt fyrsiffrigt nummer som vi kan kalla för lägesnummer. Detta nummer tillsammans lägenhetens adress bildar ett lägenhetsnummer enligt Lantmäteriverkets normer. Exempel på nummer kan vara 1102. Detta motsvarar den andra lägenheten från vänster en trappa upp i fastigheten på en viss adress. Detta nummer skall användas vid all kommunikation till myndigheter mm.