Vem Äger Riksbyggen

2019-01-19


Olika sätt att hjälpa till att finansiera ett bostadsköp

2017-09-14

Ditt barn ska flytta in i bostaden tillsammans med sin partner – och du ska finansiera en del av bostadsköpet

Om ditt barn ska flytta in i bostaden tillsammans med sin partner bör du se till att de skriver ett samboavtal och eventuellt även ytterligare avtal beroende på hur den specifika situationen ser ut. 

Utan avtal kan följden bli att den gåva du avsett att ge till ditt barn till viss del övergår till sambon vid separation. Sambolagen säger nämligen att bostadens värde ska delas lika mellan dem vid en separation, oavsett vem som betalat för den eller vem som står på kontraktet. Genom samboavtalet kan man bestämma att hälftendelning inte ska ske vid en separation eller försäljning. 

Du ska ge en bostad eller del av en bostad till ditt barn

Om du ska ge en bostad, del av en bostad eller en summa pengar till ditt barn (för att exempelvis finansiera kontantinsatsen) bör ett gåvobrev upprättas. När du ger en gåva till ditt barn eller barnbarn, ses den som huvudregel som ett förskott på arv. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. 

Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv kan du reglera det i gåvobrevet. Med gåvobrevet har du även möjlighet att skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle separera.

Du ska låna ut pengar till kontantinsatsen

Om du ska låna ut pengar till kontantinsatsen bör ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut och i det avtalet kan du bland annat klargöra vilka räntor som eventuellt ska tillkomma, när återbetalning ska ske och hur återbetalningen ska gå till. 

Du ska stå som medlåntagare på bolånet

Om du ska stå som medlåntagare på ditt barns bostadslån och endast äga en mindre del eller ingen del av bostaden kan ett regressavtal vara lämpligt eftersom varje låntagare ansvarar för hela lånet gentemot banken. Regressavtalet påverkar inte det solidariska betalningsansvaret mot banken, utan används för att reglera och tydliggöra hur låntagarna sinsemellan ska ansvara för lånet. 


När jag flyttar in...eller flyttar ut!

2015-06-18

Det är mycket att komma ihåg när man skall flytta till och från en bostadsrätt. Här är några saker att checka av för Brf Trumspelaren

Det är många saker som skall fixas och ordnas innan man kan flytta in till sin bostadsrätt. Och varje förening har sina egna regler och rutiner som man måste beakta. Nedan följer några saker som är bra att känna till när överlåtelse sker för ett objekt i Brf Trumspelaren.
Säljaren är ansvarig för att följande överlämnas till köparen:

 • Lägenhetspärmen för lägenheten som skall vara uppdaterad med information som Brf skickat ut
 • HD-boxen för kabel-tv inklusive sladdar och fjärrkontroll
 • Alla nycklar som skapats till lägenheten skall alltid lämnas över till köparen:
  • Minst 3 st lägenhetsnycklar
  • Minst 2 stycken hushållsnycklar
  • Minst 2 taggar för lgh 1-2 rum o kök
  • Minst 3 st taggar för lgh 3 rum och kök eller större.

Om något av detta saknas är det säljaren av lägenheten som svarar för att det lämnas över till köparen vid överlåtandet:

 • rätt antal nycklar
 • lägenhetspärm
 • Digital decoder för TV

Mer information kan du finna om du klickar på länken läs mer nedan.


Ny medlem i en bostadsrättsförening

2014-12-20

Saker att tänka på när man är ny medlem i en bostadsrättsförening är många. Här är några tips på vägen.

Att bli ny medlem i en bostadsrättsförening kanske inte är så konstigt. Men det finns faktiskt en hel del att tänka. Har man haft en bostadsrätt förut kanske det inte känns så svårt dock skall man tänka på att alla föreningar har olika sätt att sköta sin förening. Det är din skyldighet att ta reda på hur det fungerar i just din förening. Det bästa och enklaste sättet är att man frågar säljaren om hur saker och ting fungerar och var man kan hitta det.

I och med att du blev godkänd av föreningen som ny medlem har du erhållit information som du skall ta del av. Och en del av informationen skall du även skicka in eller på annat sätt meddela föreningen,

Har du förlorat blanketten med information från föreningen för nya medlemmar kan du finna den  här.

 


Att bo i bostadsrätt!

2014-09-26

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Hur kan jag påverka mitt boende?


Som ägare till en bostadsrätt äger du nyttjanderätten till en viss lägenhet på obegränsad tid. Tillsammans med de andra i huset äger du dessutom bostadsrättsföreningens mark och byggnader och ni ansvarar gemensamt för förvaltningen av föreningen.


Att vara med i en bostadsrättsförening
Att äga en bostadsrätt innebär att du förfogar över och har tillgång till din lägenhet, men också att du är medlem i bostadsrättsföreningen. Enkelt uttryckt är det en ekonomisk förening där de boende tillsammans genom föreningen äger eller förfogar över mark och byggnader. I föreningen fattas alla beslut som handlar om förvaltning och utveckling av de gemensamma delarna – trapphus, gårdar, förrådsutrymmen och liknande.

Bostadsrättsföreningen
Bostadsrättsföreningen har en styrelse som består av boende i föreningen, förtroendevalda styrelseledamöter, som väljs vid en föreningsstämma tillika tjänstemän från Riksbyggen.
Riksbyggen erbjuder utbildningar i styrelsearbete och vi har flera kurser som du kan gå för att lära dig mer om vad det innebär attvara styrelseledamot i din förening.

Du blir delägare
Riksbyggen är en ekonomisk förening (kooperativ) med ungefär1 500 bostadsrättsföreningar som medlemmar och delägare – du blir med andra ord inte bara medlem i en bostadsrättsförening, indirekt blir du också delägare av hela Riksbyggen.

Medlemmar får återbäring
En klassisk princip för kooperativ är att ge medlemmarna återbäring. Inom Riksbyggen bygger återbäringen på de förvaltningstjänster som bostadsrättsföreningarna köper, ju bättre det går för vår förvaltning, desto mer pengar blir det över till bostadsrättsföreningarna.

Vi har samlat information om vad som kan vara bra att veta när du bor i en bostadsrätt här:


Att bo i Riksbyggen och i bostadsrätt

2014-08-18

 

Brf Trumspelaren är en bostadsrättsförening ansluten till Riksbyggen.

Vi använder och rättar oss efter de normalstadgar och regler som gäller för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Dessutom har Trumspelaren egna lokala regler beslutade av styrelsen.
Aktuella dokument finns tillgängliga här på hemsidan.

För dig som skall köpa en lägenhet för första gången i en bostsdsrättsförening kan man med fördel läsa informationsbladet om att bo i en bostadsrätt inom Riksbyggen. Iom att du köper en lägenhet blir du samtidigt medlem i föreningen.

Är du osäker vad det innebär att man blir medlem i en bostadsrättsförening och vilka skyldigheter du har mot föreningen ger informationen dig en förståelse för detta.