Brist på p-platser

2019-08-13

Brf Trumspelaren förfogar över ca 700 fordonsplatser. Dessa platser är fördelade på Stora parkeringen utmed munkhagsgatan samt på våra gårdar och  garage. 
För gårdsplatser och garage tillämpas kö. För platserna på stora parkeringen finns ingen kö. Dessa platser delar vi endast ut på boendekontoret  i den ordning p-platsen kommer in och i tur och ordning  på boendekontrets expeditionstider. Den som är först får den första lediga plats i mån av tillgång.
Tyvärr är efterfrågan på platserna större än tillgången. Det medför att alla inte kan få den plats man så starkt önskar. Detta är dessvärre inget vi kan göra mycket mer åt då vi inte förfogar över fler platser i dagsläget.
Vi jobbar ständigt för att frigöra platser men utan er hjälp är det svårt att få fram fler platser. Är du inte i behov av din fordonsplats, var vänlig och lämna tillbaka den till föreningen.

TIllämpningsregel
Föreningen tillämpar ett kösystem för att tilldela p-platser på gård, el-plats, MC-plats.

P-platser på Stora parkeringen tilldeas på boendekontoret ordinarier öppettider i mån av tillgång.
Förening har en begränsat antal med platser tillgängliga för föreningens medlemmar. Då det är många som önskar p-plats tillämpar vi kö-system för detta. För att komma i kö måste mn säga till på boendekontoret om att man önskar stå i kö.
När det blir en medlems tur i kön, blir medlem kontkaktad av föreningen enligt registrerad kontaktinformation hos Trumspelaren. Svarar man inte på erbjudandet inom angiven tid  om erbjuden p-plats går förfrågan vidare till nästa medlem i kön.
För att bli tilldelad en p-plats måste man bo i Brf Trumspelaren, vara registrerad på ett lagligt påställt fordon.

Har du frågor om detta är du välkommen till Brf Trumspelarens Boendekontor och eller även läsa om detta i Brf Trumspelarens Ordningsregler.


Rökning förbjuden

2019-07-01

Idag träder en ny lag in om Rök Förbud på vissa platser.
From 1 juli är det förbjudet att röka på vissa platser inom Brf Trumspelaren. Det är en av de nya nationella lagar som trädet i kraft. Du har för en tid sedan i din brevlåda fått information hur detta påverkar föreningen.
Detta innebär att det inte är tillåtet att röka på våra uteplatser, pergola, lekplatser, entréer med mera. Se utskickad information. Självklart kan du alltid finna samma information på vår webb.


Höjning av medlemsavgiften med 3%

2019-05-19

Information till alla medlemmar i Rbf Trumspelaren
Styrelsen har beslutat att höja medlemsavgifterna med 3 % och samtliga bil- och mc platser med 20kr/plats.
Höjningarna gäller from 2019-07-01.

Föreningen jobbar aktivt med föreningens ekonomi och är måna om att föreningen ska ha en god ekonomi på kort och på lång sikt, vilket är en förutsättning för att kunna klara av framtida underhåll av fastigheterna och hålla dem i gott skick.

Brf  Trumspelaren fortsätter på den inslagna vägen att tänka långsiktigt och se till att ha kontroll över tillgångar, planera  underhåll, vara lite före i tankar för att slippa överaskningar. 

Nu fortsätter vi vårt arbete med undercentralen på Gård 2 enligt utskickad information. Dessutom har vi kommit långt i vår planering med att få bukt med radaon och dålig inomhusmiljö. Det är det som 2019 års höjning av medlemsavgiften beror på. Vi förbereder och genomför därför mindre höjningar i flera omgångar istället för att bli drabbade av några få stora.

Brf Trumspelarens Styrelse aviserar härmed en höjning av avgiften om 3% för alla medlemmar fr.o.m. 2019-07-01.

Brf Trumspelaren är historiskt sett en välbeställd förening med bra ekonomi. Föreningen har de sista 20-25 åren medvetet satsat hårt på att amortera lån och samtidigt lyckats genomföra stora investeringar utan att ta nya lån. Det föreningen har levt på det senaste decenniet är en målmedveten ekonomisk strategi och det extremt gynnsamma ränteläget.

Mellan 1993-2018 har vi höjt avgiften för alla medlemmar enligt nedan.
2001 höjdes avgiften för alla medlemmar (100kr) i samband med införande av relax och bredband.
2007 gjordes en höjning med 3 % (ca 90-100kr för en trea) på grund av att den ekonomiska prognosen visade att utgifterna skulle bli större än inkomsterna under 2010. Vad vi inte visste om då var att räntorna skulle falla drastiskt i och med den omvärldsekonomiska nedgången som startade i augusti 2007.
2017 gjordes en höjning med 3% för att kompensera för bla kostnaderna för uppgraderingen av hissarna i höghusen samt att fortsat bibehålla en stabil ekonomi i föreningen.
2018 gjordes en höjning med 3% för att kompensera för bla kostnaderna för nya undercentraler och för att buffra till framtida ventialtionsprojekt som skall ge bättre innermiljö och lägre radon nivå.

För att vara en fortsatt framgångsrik förening måste vi tänka långsiktig och vara proaktiva.
För att bibehålla en stabil bra kassa behöver vi öka inflödet av ekonomiska medel.

Förebyggande underhåll är en förutsättning för ett tryggt boende och för att slippa obehag när något går sönder och eller slutar fungera. Vi har ett stort underhållsbehov framför oss de närmsta åren.

För att klara av allt normalt och förebyggande underhåll behöver ekonomin stärkas så att föreningen fortsatt skall ha en stabil grund. Att ta lån är oundvikligt men genom avgiftshöjningen behöver inte lånen bli så stora över tid. Inför perioden 2019-2023 har vi planerat underhåll framför oss som kräver en stor ekonomisk insats;

 • Uppgradering av Hissar, säkerställer drift, lagkrav samt säkerhet i hissarna. KLART 2017!
 • Uppgradering av undercentral för varmvatten, säkerställer värme, varmvatten distribution. klart sommaren 2019
 • Radon, utredning om åtgärder för att klara lagkrav om 200 Bq. PÅGÅENDE
 • Ny ventilation , säkerställer bättre innermiljö och radonnivå, byggstart planerad 2020

En höjning av medlemsavgiften med 3% är ett led i att vara en fortsatt ekonomisk och stabil förening med framtida låga medlemsavgifter. I praktiken motsvarar höjningen ca 100kr/månad för en trea. Nuvarande ekonomi tillsammans med denna höjning kommer att ge oss bra förutsättning för att vi skall klara delar av det tunga underhåll vi har framför oss och att slippa dränera föreningens kassa och bli beroende av lån.

 Vi vill kunna göra det vi vill,
när vi vill
och ha en fortsatt stabil ekonomi.

Att investera i oss själva är en förutsättning för att vi fortsatt skall, som boende i Brf Trumspelaren, må bra och bo i en stabil och framgångsrik bostadsrättsförening.

Brf Trumspelaren, för ett tryggare boende!

//styrelsen


Inbrott i källarförråd

2019-01-31

De senaste veckorna har det kommit till föreningens kännedom om att det har varit flera inbrott i källarförråd.
Upptäcker man inbrott oavsett plats skall detta alltid anmälas till Polis och till Riksbyggen felanmälan för åtgärd av eventuell skadegörelse.
Det är allas ansvar att anmäla detta till berörda parter och det skall göras skyndsamt.

Det är också allas boendes ansvar att se till att försvåra för de som gör inbrott.
Enkela sätt är att;
-alltid se till att dörren som du passerar stängs ordenligt.
-ser du en öppen dörr stäng den.
-förlorar du en tagg så skall du omgående anmäla detta till föreningen för att spärra taggen.
---Tänk på att du är alltid personligt ansvarig för dina taggar och hur de används i föreningen.
---Taggarna skall alltid ses som en värdehandling och förvaras på samma sätt.

Föreningen jobbar kontinuerligt med säkerhet och ser över behovet för olika åtgärder. Det vi har gjort under hösten och vintern är, som tidigare informerats, infört en utökad bevakning av fastigheten genom invändig och utvändig rondering, utfört av Nokas Bevakning. Merparten av den återmatning vi får från från Nokas bevakning gäller framför allt dörrar som är öppna, uppställda, hänger på låskolven.
Finner du en dörr som inte stängs och eller blir låst korrekt, felanmäl den till Riksbyggen Felanmälan.

Det är tillsammans vi skapar vår trygghet i Brf Trumspelaren.


När Olyckan är framme - Första hjälpen

2019-01-19

Första hjälpen

Första hjälpen består av ett antal enkla åtgärder som de flesta av oss kan utföra i en akut situation. Det kan ibland handla om att faktiskt rädda liv i livshotande situationer, men oftare om att kunna hjälpa en person med lättare skador. Syftet är att genom tidiga åtgärder rädda liv, förhindra att tillståndet förvärras eller att förbättra möjligheterna till ett snabbt tillfrisknande.

Ibland är det svårt att bedöma hur allvarlig en skada är. Har du kunskaper i första hjälpen blir det lättare att ta reda på vad som är fel, veta vad du behöver göra och vem du skall kontakta.

Mindre skador som småsår eller mindre brännskador kan du för det mesta behandla själv. Är du osäker på om professionell vård behövs kan du alltid kontakta vården. Du kan också läsa mer om vanliga skador och olyckor hos Sjukvårdsrådgivningen 1177.se.

Vid allvarliga situationer som hjärtinfarkt, hjärtstopp, trafikolyckor, eldsvådor eller kvävnings- och drunkningsolyckor är det självklart att larma 112 för hjälp. Medan du väntar på hjälp kan du som har kunskaper i första hjälpen förhindra eller lindra allvarliga skador, kanske till och med rädda liv. Den livräddande första hjälpen består bland annat av att:

 • Leta efter tecken på liv hos den skadade, det vill säga normal andning, rörelser och till exempel hosta
 • Placera personen i stabilt sidoläge som ger fri luftväg och förhindrar kvävning.
 • Vidta andra åtgärder som kan göras direkt på plats som mun-mot-mun metoden, hjärt-lungräddning eller att stoppa blödningar.

Är det ett barn som har skadats eller satt i halsen finns speciella saker att tänka på – läs mer om detta på Sjukvårdsrådgivningens webbplats.

En mindre Första-hjälpen låda är klokt att ha i både i sitt hem, i sin bil eller att ta med sig på resa. En bra grund är förbandsmaterial för kunna ta hand om sår och liknande.


Ring 112 - S O S

2019-01-19

När du ringer 112 – SOS

Ring 112 i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

112 besvaras av en SOS-operatör som för våra kommuner finns på SOS Alarm AB i Växjö. Operatören tar emot ditt samtal och för att se  till att du får den hjälp som är nödvändig kommer han/hon att ställa följande frågor:

 • VAD har hänt?
 • VAR har det hänt?

Försök att hålla dig lugn och beskriv så tydligt som möjligt vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför. Operatören på SOS kommer att hjälpa dig vidare med fler frågor för att kunna skicka rätt hjälp. Några exempel kan vara:

 • Vem är du som ringer?
 • Är någon i fara?
 • Är någon medvetslös eller fastklämd?
 • Skador och tillstånd för den drabbade?
 • Hur många är skadade?
 • Vad brinner och hur mycket brinner det?
 • Om olyckan har inträffat på en motorväg – i vilken körbana? (“I riktning mot…”)
 • Kontrollera olycksplatsen en gång till och ring 112 igen om du får fram nya uppgifter

Det händer ibland att personer som ringer SOS inte vet exakt var de befinner sig och det kan ibland vara svårt för SOS att ta fram en exakt position när nödsamtalet kommer från en mobiltelefon. Det kan bero på dålig täckning eller på att en mindre väg inte finns utsatt på kartan. Ett bra tips är att du i förväg tar reda på kartkoordinater till din sommarstuga eller utflyktsmålet.


Vet du vad du skall göra om det brinner..

2019-01-19

Om det brinner i en annan lägenhet – tänk på att:

 • Stanna kvar i din lägenhet, stäng dörren och larma SOS på 112. Invänta hjälp. En lägenhet klarar normalt att stå emot brand i ungefär en timme och är därför en säker plats. Om du behöver evakueras gör vi på räddningstjänsten det.
 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt. Även vid en liten brand kan ett trapphus bli fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter.
 • Täta dörrspringer eller ventilation med blöta handdukar och tejp om det kommer in rök .

Innan det har börjat brinna finns det saker som du kan göra för att skydda dig och dina grannar från brand. Bland det viktigaste är att se till att det inte finns saker i trapphuset som är brännbara eller som hindrar framkomligheten.


Betala medlemsavgiften via e-faktura

2018-08-20

Vi vill tipsa alla mottagare av hyres- eller avgiftsavier att det är möjligt att ta emot denna via e-faktura i din internetbank.
Du anmäler själv i din internetbank att du vill ha e-fakturor avseende hyran eller avgiften. Där finns även information om när du kommer få din första faktura levererad elektronisk. Du anmäler dig en gång och kommer då få e-fakturor på alla dina engagemang med bostadsrättsföreningen eller förvaltaren.


Laddning av El-bil är inte tillåtet

2018-08-17

 

Styrelsen informerar om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar i garagen eller på el-stolpe!

 

El-nätet i hela Brf Trumspelarens fastighet, garage och el-stolpar är inte anpassade för att kunna hantera den belastning som att ladda en el-bil innebär.

 

Därav är det inte tillåtet att under några omständigheter nyttja möjligheten som ett 220V uttag gör att ladda en el-bil.

 

Att ladda en el-bil innebär förhöjd risk för ett överbelastat elnät med brand som möjlig följd och fara för liv och egendom.

 

De som olovandes laddar bilar i garaget eller el-stolpe kommer att bli uppsagda från sin fordonsplats.

 


Stan är full av vatten och så även Trumsplaren

2018-06-13

På Corren.se kan man se rubriken Stan är full av vatten

Även Trumspelaren fick sin beskärda del av skyfallet. Väntrummet på kontoret och flera garage har fått blöta golv. På grund av detta tillbud ber vi alla att kontrollera edra lokaler och förråd mm för att förhindra eventuella vattenskador. Upptäcker ni skador skall detta skyndsamt meddelas Riksbyggen Felanmälan fär åtgärd.

Har du lösöre som har blivit skadat pga översvämningen igår ska detta anmälas till ert hemförsäkringsbolag.

Mer information från Riksbyggen finner du HÄR


INFORMATION ANGÅENDE NY LAG, GDPR

2018-05-21

Den här informationen riktar sig till dig som är registrerad medlem och eller är boende i Brf Trumspelaren.

Nu är det dags för den nya lagen, General Data Protection Registration (GDPR), gällande lagring av personuppgifter.
Den som är medlem och äger andel i Brf Trumspelaren är registrerad i föreningens register över medlemmar och boende. Detta gäller också de boende (tex sambo, partner) som du som medlem i föreningen valt att registrera hos oss.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför tycker vi att det är bra att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, gör det tydligare vilka rättigheter du har som boende.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på de som skapar registren och sätter fokus på de rättigheter du har som boende bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter.

Brf Trumspelaren använder boenderegistret till att ge dig som medlem och eller boende en bra service under tiden som du bor i föreningen.

Det som finns registrerat om dig är:

·         Namn

·         Personnummer (endast första delen, YYYY-MM-DD)

·         E-post

·         Telefonnummer

·         Minnesanteckningar från telefonsamtal och eller e-post kontakt samt skrivelser.

·         Objekt

Denna registrering startas då du blir antagen som medlem i BRf Trumspelaren och den avslutas i samband med tidpunkten för överlåtelse.
Registrerad information om dig, enligt ovan, raderas därmed från registret.

 


Nytt nummer till störningsjouren

2017-10-01

Brf Trumspelaren har bytt bevkningsboalg from 1 okotber till Nokas AB.
Det innebär också nytt nummer till störnignsjouren.