Dags för Stämman 2019

2019-11-04

Kallelsen till stämman är nu utskickad till alla hushåll och anslagen i alla entréer.

November är här och det betyder att  årets stämma är i antågande.

Stämman 2019 kommer att genomföras i vanlig ordning i Nya Munkens Aula.
Markera den 28 November kl 18.30 i kalendern.

Ingen föranmälan till stäman behövs. Röstlängd prickas av på plats för de som deltar.
TIll mat som bjuds efter stämman krävs dock anmälan. I den kallelse som kommer inom kort i din postbox finns anmälningstalong. Den skall lämnas in till boendekontoret senat 24 november.
Anmälan till mat är också en möjlighet till att få nån av alla vinster som vi lottar ut på objektnumret på din lägenhet,

Välkommen till Nya Munkens Aula för Brf Trumspelarens stämma 2019!


Brf Trumspelarens stämma 2018

2018-11-30

Torsdagen 29 november genomfördes årets stämma i Brf Trumspelaren.
83 av 627 hushåll var näravarade och blev avprickade i röstlängden.

Lars-Erik Johnsson valdes enhälligt till stämmans ordförande. Ordföranden lotsade stämman snabbt igenom dagens agenda och fastställde årsberättelsen och styrelsens ansvarsfrihet så även för detta verksamhetsår.
Jan Druidh omvaldes som ledamot och ett nyval på Claes Bengtsson för 2 år.
Markus Törner valdes för 2 nya år som suppleant och till ny suppleant valdes Erik Magnusson på 1 år.
Valberedning, Revisorer, där omvaldes sittande ledamöter.
Inga motioner fanns att avhandla denna gång.
Stämman tackade också av Maigun Hjalmarsson som avslutar sitt nuvarande engagemang i styrelsen efter nästan två decenier.
Stort tack Maigun för ditt stora engagemang och hjärta.
Efter stämman bjöds det in till sedvanlig samkväm med en kall buffe. Presentkort, Ostar och Chokladaskar lottades ut på objektnumret till de som befanns sig i Nya Munkens matsal.
Mätta, nöjda, glada avslutades därmed stämmman och kvällen för denna gång.

På återseende vid 2019 års stämma, torsdagen 28 novmeber. 


Extra stämma 2018-04-12

2018-04-13


Torsdagen den 12 april hölls den utannonserade extra stämman i Nya Munkens Aula.
Syftet med stämman är att ta ett slutligt beslut om att anta Riksbyggens nya normalstadgar från 2014. För att detta beslut skall gälla måste två på varandra följande stämmor hållas och besluta om detta enhälligt.
Det första beslutet togs 2017-11-30 på ordninare årsstämma för Brf Trumspelaren.

Brf Trumspelaren stämma, på dagen 2018-04-12, beslutade enhälligt att anta Riksbyggens normalstadgar, version 2016:1.


Brf Trumspelaren Stämma 2017

2017-12-01

Antal representerade hushåll; 100st (av 627)
Stämmo ordförande; Lars-Erik Jonsson
Val av Ordförande; Peter Balogh (2år) Omval
Val av Ledamöter;  Christina Norrman, Björn Larsson (2år) Omval
Val av Suppleant; Claes Bengtsson (2år) Omval
Riksbyggens representanter:
Ledamot, Teknisk förvaltare, Sophie Aronsson
Suppleant, Ekonomisk förvaltare, Ann Thosteman
Revisor;  Pär Karlsson (1år) Omval
Revisor suppleant; Roger Rogersten (1år) Omval
Valberedning; Carl-Gustaf Klitsie, Niklas Nilsson (1år)
Årsberättelsen bläddrades igenom utan kommentarer och stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

På stämman fanns två ärenden som hänskjutits till stämman att besluta om.
1.Antagande av ändrade Riksbyggen Normal stadgar för Bostadsrättsföreningar. För att dessa skall antas och brukas måste detta fastlås av två stämmor efter varandra. Dagens stämma var den första av två.
Stämman beslutade enhälligt om att anta de nya stadgarna enligt det utskickade underlaget.
Extra stämma kommer at hållas i april månad 2018. Kallelse till stämman kommer att anslås på sedvanligt sätt i trapphusen.

2. Motion om laddstolpar för bilar.
Stämman accepterade det svar som styrelsen givit enligt det utskickade underlaget.

I övrigt informerades det om den pågående radonutredningen. Vi kan nu se att på vissa objekt finns det förhöjda värden som vi måste hantera. Föreningen fortsätter därmed utredningen för att finna den bästa lösningen för att sänka värdena där det behövs.
Vidare kommenterades i föreningen utförda arbeten under året och planerade större arbeten och underhåll kommande år. Du kan se presentationen genom att klicka på länken.laughing

Efter stämman bjöd föreningen in till samkväm. Hyrkocken.se levererade en utsökt buffé. På efterföljande kaffe&kaka på maten lottades ICA-Presentkort, Jul ost, Chokladaskar samt tomtar ut till de närvarande.


Summering av stämman 2015

2017-12-01

Detta var en stämma som innehöll många rekord.
Och d
en stora händelsen var att vår ordförande sedan 15 år tackade för sig.

En rekordstämma, så kan man summera Trumspelarens stämma 2015.

Rekord 1; Det var rekordlågt deltagande. Endast 120/627 hushåll var representerade på stämman. Man undrar var de övriga dryga 500 hundra höll hus. Det var dock inte den lägsta notering som noterats men tillräckligt lågt för att bli ett litet rekord i sig om man ser 10 år tillbaka i tiden.

Rekord 2; Årets stämma var nog en av de snabbaste i historien iaf de senaste 20 åren. På ca 25 minuter hade man fastställt alla punkter på dagordningen tackat av avgående ordförande, röstat fram en ny och inga motioner behandlades.

Rekord 3; Sedan 15 år tillbaka har Bo Brändewall varit förenignens ordförande. Han är därmed den ordförande som suttit längst på posten i L11/Brf Trumspelaren. Han har varit engagerad i styrelsearbetet sedan 1993 och från och med år 2000 varit föreningens ordförande. Ett väl utfört jobb har givit vår förening en god stabil plattform att stå på och ha med sig i fortsättningen. Nu får han en välförtjänt vila och kan följa LHC än mer, förutom på stämman förstås.

Rekord 4; Fyra stycken avtackningar hann vi med under kvällen. Det är ett rekord i sig som kan tyckas vara lite tråkigt att engagerade personer slutar. Men vi får istället glädjas åt att det kommer in nya ambitiösa förtroende valda istället.
-Bo Brändewall avslutar som sagt allt styrelsearbete.
-Likaså försvinner David Gasslander ut på nya äventyr iom sin flytt till metropolen Ludvika. David har varit suppleant i styrelsen under 2 år.
-Vår Trivselkommitté bestående av Inger och Anneli tackar för sig. Det är de som har dragit runt våra gårdsfester och stämmor mm det senaste decenniet. De kommer säkerligen få möjligheten att få frilansa om de så önskar. Om inte annat kommer vi att be dem om hjälp ibland.

STORT TACK TILL ER ALLA!

Rekord 5; Nästa rekord innehas av vår numer ständige stämmoordförande Lars-Erik Johnsson som alltid är lika glad över att få komma till oss och leda vår stämma. Detta trots att hans LHC hjärta bultar högt och har hemma match väljer han iaf att komma till oss. Han har nu varit den stämmoordförande som varit hos oss flest antal gånger, under en sammanhängande tidsperiod.

Rekord 6; Visst är det kul med rekord. Rekord 6 är att vi har haft 5 rekord på denna stämma!

Nästa år får vi slå några nya rekord och då hoppas vi på att vi också blir än fler deltagare på stämman. Det skulle vara ett kul rekord i sig att slå.

 

 


Stämma 2016, Sammanfattning

2016-12-04

Årets stämma bjöd inte på några onormala överaskningar. Det inleddes med inspirerande dans av elever från Lunnevads danslinje. Med temat Flugornas herre framfördes känslor som beskriver makt, dominas, relationer. Imponerande rörelser som man inte gör till morgonkaffet.

Stämman startade med val av Lars-Erik Johnsson (fd kommunlarpd i Lkpg) som stämmans ordförande. Därefter tog vi oss igenom dagens agenda.
Verksamhetsberättelsen och budget klubbades igenom utan anmärkning.
Ledamöterna Jan Druidh, Maigun Hjalmarsson  samt suppleant Markus Törner valdes för 2 nya år.
Valberedare Kjell-Åke Holm tackade för sig. Till valberedare kommande period valdes Niklas Nilsson (Mhg74) och Carl-Gustav Klitsie (Mhg 92D). 

Därefter bjöds det på landgång i Nya Munkens Aula. Till kaffet tog vi tag i lägenhetsnummerlotteriet och delade där ut julinspirerade vinster.

Vi tackar alla 124 hushåll som deltog på årets stämma. Och likaså ca 155 personer som slöt upp till samkvämet efteråt. 

Mvh Styrelsen

 

 

 


Stämma 2011

2012-01-18

En stämma där många nya stämmor blev hörda. En stämma där vi motionerade mer än vanligt. En stämma som kanske gav en triss vinst till slut. För Er som inte var där kan vi berätta att ni alla missade nåt.

Årets stämma inleddes med glögg mingel i foajen i Nya Munkens aula. Glögg, russin och mandlar blandades med mingel och en utställning av det projektarbete som pågått i föreningen sedan april.
Ett projekt med syfte att öka medlemmars engagemang i Brf Turmspelaren visade upp allt det jobb som gjorts under perioden. Det var också detta projekt som föranledde glöggminglet och förhoppningsvis en god stämmning inför resten av kvällen.
Många visade sitt intresse och många frågor ställdes till några deltagare från projektet. Vår förhoppning är att detta engagemang skall föda mer energi till alla att vilja engagera sig ännu mer.

Stämman 2011 fortsatte i många olika stämmor.
En rejäl omgång med blues stämma fick sätta ribban för hur högt det kan låta i Nya Munkens aula. Trots det visade den månghövdade publiken sitt nöje med rejäla applåder.
Bo Brändewall (Trumspelarens ordförande) hälsade alla välkomna och informerade lite informellt om vad som pågår i föreningen.
Traditionsenligt blev Lars-Erik "Fiskarn" Jonsson (fd kommunalråd i Linköping) vald till årets stämmo ordförande och hans stämma fick därefter ljuda över alla drygt 200 åhörare i aulan varav 155 avprickade närvarande medlemmar i röstlängden.
Siffror i form av diagram och staplar, presenterades av Marie Rydin och Ann Tostemann (Riksbyggen), om föreningens hälsa som till slut visade sig vara mycket gott. Föreningen har en fortsatt bra och stabil ekonomi. Många värden pekar också på att vi gör av med mindre mängd effekt vad gäller värme och el samt vattenförbrukning.
Detta får man anse som bra och en miljöriktig väg som vi har valt och som vi är på.
Det klubbades vidare i aulan och valberedningen använde ordet omval på samtliga avgående personer om stod för omval. Stämman hade samma åsikt och därmed är besättningen oförändrad ytterliggare ett år. Bo Brändewall, Peter Balogh, Ino Bylfors, Björn Larsson fick fortsatt förtroende. Ny i styrelsen är Marie Rydin som utsetts av Riksbyggen. Hon är även vår nya förvaltare efter Dan Håkansson som lämnat oss för nya äventyr på hemmaplan i Norrköping.
På årets stämma har Hälsogruppen haft större genomslagskraft än väntat för det har motionerats mer än vanligt i Trumspelaren. Fem motioner hade man att avhandla innan kvällen var slut. Här fick vi nu höra nya stämmor ljuda från bänkarna då debatt om motionerna skulle klubbas igenom. Detta får vi ändå tyda som ett friskhetstecken i föreningen och ett ökat engagemang.
Fem stycken motioner behandlades och alla klubbades igenom enligt styrelsens åsikter och yrkanden.
Stämman avslutades med kloka och vägledande ord från Fiskarn. Brf Trumspelaren är en bra förening med en stabil ekonomi, klok styrelse och bra verksamhet.

Innan vi alla som var samlade fick ge oss av till matsalen fick våra intressegrupper göra sina stämmor hörda.
Hälsogruppen hälsar att alla är välkomna att motionera mera och framför allt tillsammans och där i sin egen takt. Kommunikationsgruppen gjorde reklam för det kommande Lucia kaffet som de arrangerar 13/12 i Trivsellokalen.

I matsalen bjöds det på landgång, kaffe och kaka. Ljudvolymen var hög även här då allt var på topp och uppenbarligen verkade alla trivas med varandra. Till slut kunde inte Bosse hålla sig längre och tog tag i lotterikuverten med alla vinnarna inför kvällens dragning av ostar, choklad och trisslotter.
Inger från trivselkommiten sprang runt i lokalen och delade ut vinster till höger och vänster. Till slut var alla vinster utdelade och vi kunde alla så småningom få gå hem. Ja efter att vi städat och plockat iordning förstås.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att stämman var välbesökt, stämmningsfull, livlig, vinstrik.
På samma sätt säger vi alla i styrelsen TACK till Er alla som gjorde kvällen till en trivsam tillställning. Detta bådar gott inför framtiden och vi hoppas och önskar att vi blir än fler nästa år.

Vid pennan denna sena afton
Peter Balogh


Välfylld Aula i Nya Munken när Trumspelaren hade Stämma

2012-01-18

Har äntligen den negativa deltagar trenden brutits. Sett över flera stämmor senaste åren var vi rekordmånga i Nya Munkens Aula.

Under flera år har vi haft en nedåtgående trend vad gäller antalet deltagande medlemmar på Brf Trumspelarens stämmor. Vi hade en lägsta nivå 2009 på 103 stycken medlemmar avprickade. För år 2010 deltog marginelt fler än året innan. Förvisso skedde ett trendbrott, eller ett avbrott på den negativa trenden, men den stora frågan återstod var det permanent eller bara en tillfällighet. Jag kan nog tycka att idag, dagen efter, kan vi konstatera att det är ett trendbrott.

157 medlemmar prickades av i röstlängden. Och det känns som om vi kanske har börjat på något nytt. Nya grepp som kanske kan locka än fler medlemmar till kommande stämmor i framtiden.

På det efterkommande samkvämet deltog ca 200 personer i Nya Munkens matsal. Där bjöds det på landgång och dryck samt kaffe och kaka. Vi fick återigen duka upp matsalens båda delar. Det var flera år sedan sist. Det är kul att se så mycket folk. Och framför allt en eloge till alla yngre som var där. Det var också ett trendbrott i sig att så många unga dök upp. De har tidigare lyst med sin frånvaro.

Vad kommer att hända sen?
Självklart kommer vi att fortsätta att vara aktiva för en aktivare förening. Med detta menas inte att styrelsen skall jobba ännu mer.
Det är upp till Er alla medlemmar i Brf Trumspelaren att visa intresse och att engagera sig. Ingen skall göra allt men om många bara gör en liten del så blir det ganska mycket sammantaget då vi är en stOr förening.

Vi har nu ett antal intressegrupper verksamma. Har du någon bra ide till en grupp, kontakta styrelsen med din ide.
Om du finner att dina intressen finns inom de etablerade grupperna kontaktar du deras kontaktpersoner.

Vad detta kan sluta i bestämmer bara DU själv.

Och det gör du enklast i att engagera dig i din förening.