Byte av nockband på taken

2020-03-21

Information om arbeten på Brf Trumspelarens tak
Brf Trusmeplaren inleder arbeten med att byta nockband på taken.
Entreprenören som kommer utföra arbetet är Plåtslagarna.
Man kommer använda skylift för att nå nockbanden. Skyliften kommer man att försöka placera så den inte blockerar för er boende.

Arbetena kommer starta v. 14.
Grundtidplan:
Munkhagsgatan 46-72, start v.14-16
Munkhagsgatan 76-102, start v. 16-19
Munkhagsgatan 106A-124A, start v. 19–22

Denna tidplan är preliminär och beror på väder och vind och Corona.