Tillförordnad förvaltare i Brf Trumspelaren

2020-08-08

Brf Trumspelaren har från och  med nu en tillförordnad Riksbyggen förvaltare.

Vår förvaltare fram tills nu, Sophie Aronsson, har lämnat Riksbyggen och avslutat sitt uppdrag hos oss.

Föreningens nya förvaltare är inte kungjord.
En tillförordnad förvaltare är därför framtagen och han heter Fredrik Gunnarsson.

Vill man prata med vår förvaltare gör man det via Riksbyggens växel 0771-860 860 och där ber att få prata med förvaltare för Brf Trumspelaren.


Styrelsen 2019

2019-01-04

Ordförande
Peter Balogh (Mhg 62)

Vice Ordförande
Jan Druidh (Mhg 104)

Sekreterare
Christina Norrman (Mhg 126)

Ledamöter
Claes Bengtsson (Mhg 68)
Björn Larssson (Mhg 66)
Sophie Aronsson (Teknisk förvaltare Riksbyggen)

Suppleanter
Erik Magnusson (Mhg 62)
Marcus Thörner (Mhg 64)
Ann Thosteman (Ekonomisk förvaltare Riksbyggen)