Spolning av stammar - Arbetet avslutat

2020-07-02

Brf Trumspelaren har nu under våren genomfört underhållsspolning av stammarna i Trumspelarens alla fastigheter.
Arbetet ses nu som avslutat.

Har du frågor om spolningen och eller att de kanske inte varit i just din lägenhet då hänvisar vi till operatören enligt nedan alternativt Trumspelarens förvaltare. 

Frågor om arbetet ställes kontaktpersonerna hos Probaco, se nedan.
Kontakter Probaco:
Jimmy 072-1487291
Janne 072-1487292


Spolning av föreningens avloppstammar

2020-05-06

Enligt nyligen utdelad information i postboxarna kommer en underhållsspolning av stammarna att ske i   Trumspelarens alla fastigheter.
Schemat för när detta arbete kommer att ske finns på artikeln Schema för underhållsspolning
Arbetet beräknas startas kl. 07.30 och kan komma att pågå till efter kl.16.00. 
Entreprenören kommer att använda Huvudnyckel för att komma in i lägenheterna.
Vill man inte att vi använder H-nyckel är det viktigt att ni meddelar kontaktpersonerna enligt nedan så fort som möjligt.

OBS! Om ni är sjuka, vänligen sätt upp en lapp på dörren så vi ser att vi inte kan tillträda just er lägenhet!

Frågor om arbetet ställes kontaktpersonerna hos Probaco, se nedan.
Kontakter Probaco:
Jimmy 072-1487291
Janne 072-1487292