P-platser, Gård, El-stolpe, MC-plats

2019-01-04

Föreningen tillämpar ett kösystem för att tilldela p-platser på gård, el-plats, MC-plats.
P-platser på Stora parkeringen tilldeas på boendekontoret ordinarier öppettider i mån av tillgång

Förening har en begränsat antal med platser tillgängliga för föreningens medlemmar. Då det är många som önskar p-plats tillämpar vi kö-system för detta. För att komma i kö måste mn säga till på boendekontoret om att man önskar stå i kö.
När det blir en medlems tur i kön, blir medlem kontkaktad av föreningen enligt registrerad kontaktinformation hos Trumspelaren. Svara man inte på erbjudandet inom angiven tid  om erbjuden p-plats går förfrågan vidare till nästa medlem i kön.

Vill du veta var i kön du står besöker du boendekontoret.


Garagekö

2011-03-27

Föreningen tillämpar ett kösystem för att tilldela garageplatser.

Förening har en begränsat antal med garagaplatser tillgängliga för föreningens medlemmar. I och med att det är en kötid på 10-12 år tillämpar man systemet kö. Dessa platser tilldelas medlemmar som står som aktiva i föreningens garage kö.  Man placeras per automatik i garagö från och med inflyttningsdag.
När det blir medlems tur i kön kontaktas man av Trumspelaren öfr tilldelning av garage.

Vill du veta var i kön du står besöker du boendekontoret.