Bokningar

Som medlem bokar du din tvättstuga eller medlemslokaler enkelt via sidan.

Ny medlem

Här hittar du all information för dig som är ny i föreningen.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Senaste nytt


Spolning av stammar

2020-08-08

Under våren och försommaren genomfördes spolning av stammar. Detta gör vi för att slippa få stopp i stammarna med översvämning och fuktskador som resultat.

Under perioden skulle 627 lägenheter och samtliga tvättstugor stammspolas. Det gick bra om man bortser från de 100 lägenheterna som inte blev spolade. Merparten av dem hade inte plockat undan i köket under diskbänken och i badrum/wc för att spolning skule kunna utföras.Några få hade meddelat giltigt skäl till varför man inte kunde ta emot besök.Föreningen tillsammans med Riksbyggenoch etreprenören har informerat i god tid till samtliga berörda inom rimlig tid. Därför finns det ingen ursäkt till att vi får ta ett nytt omtag.

Detta gör att vi under hösten måste ta en ny vända till de lägenheter som inte har stamspolats.
Detta medför ökade kostnader för föreningen. Ger man inte ett giltigt skäl för att inte släppa in för spolning kan detta att debiteras medlem.
Därav förutsätter vi att fortsättnignsvis tar till sig den utdelade informationen och ser till att det är undanplockat när det är dags för spolning. 


Tillförordnad förvaltare i Brf Trumspelaren

2020-08-08

Brf Trumspelaren har från och  med nu en tillförordnad Riksbyggen förvaltare.

Vår förvaltare fram tills nu, Sophie Aronsson, har lämnat Riksbyggen och avslutat sitt uppdrag hos oss.

Föreningens nya förvaltare är inte kungjord.
En tillförordnad förvaltare är därför framtagen och han heter Fredrik Gunnarsson.

Vill man prata med vår förvaltare gör man det via Riksbyggens växel 0771-860 860 och där ber att få prata med förvaltare för Brf Trumspelaren.


En minimal gårdsfest kan vi väl kalla det.

2020-08-08

 
Ingen gårdsfest som vi brukar, men lite med social distans kan man träffas på gräsmattan vid boulbanan under lördagen mellan 11-14 och där få en korv eller två och lite underhållning. Göran "Wibbe" Viberg kommer att sjunga ochg spela för oss en stund.
Vi vill att det skall vara möjligt att träffas en stund med lagomt avstånd. Vi kommer inte ställa ut några bord eller stolar i samband med detta.

Välkommen ut i friska luften!
 
 


Städdagar i augusti

2020-08-08

Helgen den 14-16 augusti kommer det att stå containrar på gårdarna precis som tidigare år vid den här tiden. 
Passa på att städa ut edra förråd och släng sånt som ni inte vill ha, är trasigt eller bara är onödigt och står i vägen.
Det är som vanligt inte tillåtet att slänga byggavfall, kemikalier i kontainrarna.
Det får man ombesörja på egen hand.
 
Har man saker som skall kastas och är åtrvinningsbara skall de så klart i miljöhuset först och främst. Allt skall läggas i de fraktioner som finns och inget på golvet.
Gör man det så är det är bara ett dåligt beteende som kostar föreningen dvs dig extra pengar.
 
Hjälp varandra med tunga saker och passa på att knyta nya bekantskaper.
När ni är klara med ert städbeting kan man under lördagen mellan 11-14 gå till grillen vid boulebanan och få en korv eller två. Göran "Wibbe" Viberg kommer att underhålla oss med gitarr och sång en stund.
 
Brf Trumspelaren änskar alla en trevlig städhelg.


Nytt Informationsblad #114 publicerat

2020-06-16

Nu är vi i rask fart på väg mot midsommar. Årets andra informatiosnblad är på väg till din postbox. Om du vill läsa den redan nu kan du använda länken här bredvid. Informationsblad#114

Brf Trusmeparen önskar alla en skön sommar.

 


Viktigt att alltid ansöka om tillstånd för renovering av lägenhet

2020-05-17

Brf Trumspelaren har vid ett flertal gånger senaste åren drabbats av förlust av vatten och värme på vissa gårdar och uppgångar. Detta innebär ett detektivarbete för föreningen och onödiga, i flera fall höga kostnader för att hitta orsaken. Förlusten av vatten och värme har orsakats av att man på eget bevåg stänger av vatten utan lov när man utför vissa moment vid en renovering.Omfattar renoveringen tex. byte av köksblandare eller utbyte till handdukstork, så kan detta medföra stora störningar i vatten eller värmeförsörjningen på hela gården. Orsaken kan vara att man tex installerat en dålig och eller felaktig blandare som påverkar vatten distributionen negativt.
DET ÄR EJ TILLÅTET ATT STÄNGA AV VATTEN OCH VÄRME UTAN RIKSBYGGEN / FÖRENINGENS KÄNNEDOM.
För att undvika den typen av händelser i fastigheten infördes för några år sedan ett krav på medlem att man skall söka om lov för en renovering av lägenhet. Du skall alltid, innan du börjar renovera ha fått ett godkänande från din förening. Allt som inte är målning och tapetsering skall du ansöka om.
Det är av yttersta vikt att ansöka om renovering och att du erhållit ett godkännande från föreningen innan renovering startas.

Om det visar sig att man som boende har orsakat störningen, kan kostnaderna som föreningen får på grund av detta ev. debiteras medlem och ägaren av lägenhetsobjektet.

Blankett för Begäran om ändring av lägenhet


Begränsningar i kontakten med Brf Trumspelaren

2020-03-17

På grund av det förestående virusläget med Corona (Covid-19) kommer Brf Trumspelaren from nu att göra vissa förändringar i kontakten med föreningen för boende/medlemmar.

OM DU HAR FÖR AVSIKT ATT BESÖKA KONTORET;

  •   Är du Sjuk – STANNA HEMMA
  •   Är Du tveksam på symptom – STANNA HEMMA
  •   Har du inget akut ärende – STANNA HEMMA

Har du problem i ditt boende, om du finner fel och brister, skall du i första hand alltid kontakta Riksbyggen felanmälan.

Upplever du störningar skall du alltid kontakta Störningsjouren.

Har du problem med Kabel-TV eller Internet skall du kontakta Telenor kundtjänst.

 

Brf Trumspelaren begränsar öppettiderna för boendekontoret tills vidare.
Kontoret är öppet  varje Onsdag 18-18.30 from 18 mars och telefontid Onsdag 18.45-19.15.

Om du skall  besöka boendekontoret skall du vara symptomfri från sjukdom samt ha ett akut ärende som inte kan vänta, ej hanteras av Riksbyggen Felanmälan,  Telenor Kundtjänst, Störningsjouren.

Alla andra ärenden kommer att avisas.

 

Vi kommer på besökstiden endast hantera akuta ärenden enligt ovan samt utlämning av nyckel till våra uthyrningslokaler.

 

Har du frågor som inte är akuta kan du alltid e-posta föreningen. Vi kommer att försöka svara så fort vi kan och lösa de frågor vi kan via e-post och telefoni.

Begränsningen kommer också att medföra att vi kommer få längre ledtider på bland annat tilldelning av lokaler, garage, parkering, mc-platser.

Vi kommer inte svara på frågor av typen - vart står jag i parkerings kö, det är typen frågor som kan vänta på bättre tider. Frågor till föreningen skall vara relevanta och av typen som inte kan vänta.

Vid all kontakt med föreningen skall alltid information enligt nedan vara med;
Namn:
Adress:
Objektnummer: 
Telefonnummer:

E-post:
Ärende:

 

Vi ber därför alla som har ärenden till boendekontoret att fundera på om mitt ärende är nödvändigt att få svar på just nu eller kan det vänta. Vi kommer endast hantera akuta ärenden som inte kan vänta.

Har du frågor om parkering, garage, mc-plats, lokal mm kommer detta få vänta tills vi kan hantera det på ett praktiskt sätt igen.

 

För de som står i kö för parkering, garage, mc-plats, lokal kommer de att bli kontaktade precis som vanligt via e-post och telefoni för tilldelning.


Parkeringsplatserna är slut

2020-03-17

Brf Trumspelaren har för närvarande väldigt dåligt med fordonsplatser i princip har vi inga lediga alls.
Vi ber därför alla att se över sitt behov av p-platser. Använder du inte din plats, har ingen bil eller bor inte i Brf Trumspelaren skall du omedelbart återlämna platsen till föreningen. 

Detta innebär att de platser som eventuellt blir lediga på stora parkeringen utmed Munkhagsgatan kommer att tilldelas nyinflyttade till Brf Trumspelaren där kravet är;

  • medlem i föreningen
  • mantalsskriven på en adress i Brf Trumspelaren
  • äger en bil som har en godkänd besiktning
  • medlem har ingen fordonsplats sedan tidigare.

För att lösa detta krävs att alla drar sitt strå till stacken och släpper på platser man inte använder. Har du tex. en p-plats som du använder för att ställa din leasing/företagsbil på skall du återlämna platsen då du inte använder platsen enligt föreningens regelverk. Regelverk finns på föreningens hemsida.

Vad gör föreningen för att förbättra situationen?
Brf Trumspelaren har tittat över de områden som föreningen äger och förfogar över för att se var kan vi bereda fler p-platser. VI har hittat ytor som går att frigöra för fler p-platser. Men detta göres inte i en handvändning utan det tar sin tid för att färdigställa dem. Vi hoppas att vi kan få det klart under året.

 

 


Laddning av El-bil är inte tillåtet

2018-08-17

 

Styrelsen informerar om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar i garagen eller på el-stolpe!


El-nätet i hela Brf Trumspelarens fastighet, garage och el-stolpar är inte anpassat för att kunna hantera den belastning som att ladda en el-bil innebär.


Därav är det inte tillåtet att under några omständigheter nyttja möjligheten som ett 220V uttag gör, dvs att ladda en el-bil.


Att ladda en el-bil innebär förhöjd risk för ett överbelastat elnät med brand som möjlig följd och fara för liv och egendom.

 

Man stjäl också el från föreningen och det är föreningens medlemmar som får stå för den kostnaden.


De som olovandes laddar bilar i garaget eller el-stolpe kommer att bli uppsagda från sin fordonsplats.

 

Känner du till någon som laddar en el-bil inom föreningen ber vi om att bli informerade om detta för att kunna meddela den att det inte är tillåtet.


Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2018-04-13

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren harstadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Hyra ut lägenhet i andra hand

2015-09-27

Andrahandsuthyrning, hur går det till i Trumspelaren och vad gäller?

Under vissa villkor är det tillåtet att hyra ut bostadsrätten i andra hand.
Det kräver dock alltid styrelsens tillåtelse. För att söka om en andrahandsupplåtelse av bostadsrätt skall alltid korrekt formulär användas och skickas till styrelsen. 
Normalt svarar vi skriftligen på din ansökan inom 30 dagar.
Dock kan det ta längre tid för beslut under perioden juni-augusti.

Avgiften per år är tio procent av prisbasbeloppet (45 700 kronor för år 2017) och avgiften betalas senast 10 dagar efter besked om beviljandet, i annat fall är andrahandsupplåtelsen inte godkänd.

Iom antangandet av de nya stadgarna gäller nya avgifter för andrahandsupplåtelse.
För varje beviljad månad av andrahandsupplåtelse kommer Brf Trumspelaren ta ut en avgift som motsvarar 1/12 av 10% av ett prisbasbelopp.
Avgiften per år är tio procent av prisbasbeloppet (45 700 kronor för år 2017) och avgiften betalas senast 10 dagar efter besked om beviljandet.
Exempel: För tolv månader beviljad andrahandsupplåtelse utgår en avgift om 4579kr som skall betals per omgående av medlemen.

Andrahandsuthyrningar tillåts när det finns skäl att hyra ut sin bostadsrätt. Det gäller till exempel när bostadsrättshavaren är långvarigt vårdas på sjukhus, arbetar eller studerar på annan ort eller önskar provsambo. Reglerna om uthyrning av bostadsrätt i andrahand ändrades 2014, tidigare krävdes att du hade beaktansvärda skäl. Nedan kan du läsa mer om vilka skäl som godkänns.

Giltiga skäl
Ålder eller sjukdom - Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort – Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
Längre utlandsvistelse – För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
Provsamboende – Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand. Ett skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning i max 6 månader.
En bostadsrättsförening kan tillåta uthyrning av andra skäl än dessa.

Otillåten andrahandsuthyrning
Som bostadsrättshavare är det alltid du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Tänk därför på att det kan vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.
Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning.

Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.
Till exempel är det inte heller godtagbart att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder vid semestertider eller för att betala tillbaka lånet på sin bostadsrätt.

Blankett för uthyrning i andra hand kan du lada ned HÄR.