Bokningar

Som medlem bokar du din tvättstuga eller medlemslokaler enkelt via sidan.

Mest lästa

Här hittar du dom just nu populäraste artiklarna i föreningen.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Senaste nytt


Mys med levande ljus i juletid

2020-11-27

Nu är vi i advent och vi börjar närma oss jul, du har väl inte glömt att tända levande ljus!

Visst är det ändå en härlig tid som nu kommer oss till mötes. Även om vi inte fått nån större mängd snö än så är det lite mysigt ändå. Trumspelaren har tänt granen på taket (Mhg 104). 

I många fönster finns härligt adventspynt.
Mörkt ute men ljust och varmt inne. Vi tänder levande ljus och njuter av en god choklad och kanske nått mer därtill.

Lika mysigt som det är med levande ljus kan det bli lika tråkigt om man glömmer släcka dem och olyckan är framme. Se till att du tänder dina ljus på ett säkert sätt och att du har en bra säkerhetszon runt omkring dina ljus. Och det viktigaste av allt, när du inte har uppsikt över ljusen, släck dem!

Glöm inte att SLÄCKA dina ljus när du lämnar rummet och eller lägenheten.

Kontrollera också din Brandvarnare. Byt batteri och se till att den fungerar!

VIll du veta mer om hur du skyddar dig mot brand kan du läsa här.


Laddning av El-bil är inte tillåtet

2020-11-27

 

Styrelsen informerar om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar i garagen eller på el-stolpe!


El-nätet i hela Brf Trumspelarens fastighet, garage och el-stolpar är inte anpassat för att kunna hantera den belastning som att ladda en el-bil innebär.


Därav är det inte tillåtet att under några omständigheter nyttja möjligheten som ett 220V uttag gör, dvs att ladda en el-bil.


Att ladda en el-bil innebär förhöjd risk för ett överbelastat elnät med brand som möjlig följd och fara för liv och egendom.

 

Man stjäl också el från föreningen och det är föreningens medlemmar som får stå för den kostnaden.


De som olovandes laddar bilar i garaget eller el-stolpe kommer att bli uppsagda från sin fordonsplats.

 

Känner du till någon som laddar en el-bil inom föreningen ber vi om att bli informerade om detta för att kunna meddela medlem att det inte är tillåtet att ladda bilen i vanliga uttag.

 

Vill du veta mer om elbilsladddning och dess faror läs här.


Stämma Brf Trumspelaren 2020

2020-11-27

Torsdagen 26 november 2020 genomfördes årets stämma i Brf Trumspelaren.
62 av 627 hushåll var registrerades för poströstning och blev avprickade i röstlängden.
Stämman genomfördes i Trivsellokalen KL 17. Där deltog hela styrelsen samt mötesordförande.
Stämman genomfördes enligt utskickad angenda.

Sophie Aronsson valdes till stämmans ordförande.
Ordföranden lotsade stämman snabbt igenom dagens agenda och fastställde årsberättelsen och styrelsens ansvarsfrihet så även för detta verksamhetsår.
Jan Druidh omvaldes som ledamot och tillika Claes Bengtsson som ledamot för 2 år.
Markus Törner valdes för 2 nya år som suppleant och suppleant Anneli Dunstrand valdes på 1 år.
Revisorer, där omvaldes sittande ledamöter.
Valberedning, där valdes Marianne Fors (Mhg 74) samt Jan Olof Björk (Mhg64).
Två motioner behandlades denna gång och där gick stämman på styrelsens yrkanden att avslå motionerna.

Håll er friska,

    Rör på er,

         Tvätta händerna,

              Håll avstånd!

Så att vi alla kan ses fysiskt på 2021 års stämma, torsdagen 25 novmeber.

 


Besöka Brf Trumspelarens kontor

2020-11-27

Brf Trumspelaren fortsätter med reducerade besökstider under hösten.

Under våren begränsades öppetiderna på kontoret på grund av Covid-19.

Under hösten kommer vi att fortsätta på samma sätt. Öppettiderna är enligt nedan.

Onsdag, telefontid 18:00 - 19:30, Besök efter överenskommelse.

På dessa dagar tar vi endast emot besök som är akuta och inte kan lösas på annat sätt än genom ett besök. För de ärenden som kräver en betalning är ett besök på kontoret enda alternativet. I övrigt kan man alltid kontakta föreningen via e-post:trumspelare@trumspelaren.se.

Vid alla fel och brister inom brf trumspelaren och övriga ärenden skall du alltid kontakta Riksbyggen Felanmälan 0771 860860 som har öppet dygnet runt.


Kontakta Brf Trumspelaren

2020-11-27

Brf Trumspelaren är en Riksbyggenförening i stadsdelen Johannelund, Linköping.

Kontaktinformation
Postadress
Brf Trumspelaren Kontor
Munkhagsgatan 62
58726 Linköping

Besöksadress
Brf Trumspelaren
Munkhagsgatan 92A
Linköping.

Telefon: 013-157855, efter överenskommelse
E-post:trumspelaren@trumspelaren.se

Ordförande 
Peter Balogh
E-post: trumspelaren@trumspelaren.se

Riksbyggen Teknisk Förvaltning
Matthias Thoren
matthias.thoren@riksbyggen.se
Tel: 0771-860 860

FELANMÄLAN
Riksbyggen, Dygnet Runt Service
Tel:0771-860 860

________________________________________

Valberedning
Marianne Fors, Mhg 74 (sammankallande)
Jan Olof Björk Mhg 64

________________________________________

Trivselkommité
Magnus Samuelsson (Mhg104)
Bodil Druidh (Mhg104)
Maria Stolt (Mhg 62)
Claes Bengtsson  (Mhg76)

________________________________________

Studieansvarig
Christina Norrman
Mhg 126

Miljöansvarig,
Björn Larsson
(Mhg 66A)

Gym och relaxansvarig
Claes Bengtsson (Mhg68)


POSTRÖSTNINGEN AVSLUTAD TILL ÅRETS STÄMMA

2020-11-26

Nu är möjligheten att lämna in sin poströst avslutad. 
Poströster inlämnade efter kl 12 kommer inte att tas med på stämman.

//Styrelsen


Kontakta föreningen på rätt sätt

2020-11-26

Sverige har nyligen fått hårdare restriktioner och begränsningar på grund av Covid-19. På grund av detta  är möjligheten till spontanbesök på boendekontoret borta. Men vi finns kvar och kan alltid ta dina frågor via e-post och på telefontiden på ordinarie kontorstid onsdagar 18-19:30.

Vi kommer endast att svara och agera på e-post och skrivelser i föreningens brevlåda Mhg 92A, e-post till trumspelaren@trumspelaren.se som har information enligt nedan. Detta för att vi skall kunna identifiera försäkra oss om vem det är som kontkatar föreningen samt att du skall få en snabb och bra service.

Vid all kommunikation med föreningen skall alltid följande anges;
Namn:
Objektnummer: (numret som står på lägenhetsdörren)
Adress:
Telefonnummer:
E-post adress:
Ärende:


Boendekontoret endast öppet för bokade besök

2020-11-09

På grund av rådande Covid-19 situation.

Boendekontoret är tills vidare endast öppet för bokade besök.

Brf Trumspelaren jobbar aktivt för att minska spridningen av Covid-19, därför tar vi från och med nu endast emot förbokade besök på boendekontoret.

Har du papper/skrivelser att lämna, lägg det i brevlådan vid kontoret.

Har du AKUTA frågor kan du kontakta Brf Trumspelaren boendekontor:
Telefon 013 157855
Telefontid Onsdagar kl. 18:00 -- 19:30

Övriga frågor kan du alltid ställa till föreningen via
e-post:trumspelaren@trumspelaren.se

Hittar du fel eller brister i föreningen kontaktar du alltid Riksbyggen felavhjälpande kundservice, dygnet runt på telefon 0771- 860 860.

Felanmälan kan du även göra via internet mitt.riksbyggen.se.

Tack för visad hänsyn!

 


Ny förvaltare i Brf Trumspelaren

2020-11-05

From den 17 augusti har Brf Trumspelaren en ny förvaltare.
Han heter Matthias Thoren och har ett förflutet som förvaltare på Riksbyggen. 
Matthias är med andra ord en rutinerad förvaltare som kan Riksbyggen. 

Matthias kan kontaktas på telefon 013-246229 alternativt e-post mattias.thoren@riksbyggen.se

Du kan alltid få en kontakt med någon av våra förvaltare via Riksbyggen växel 0771 860 860 och frågar efter Brf Trumspelarens förvaltare.


Trumspelaren får sin första laddstolpe för bilar på besöksparkeringen

2020-09-15

I samband med markanläggningsarbetet för nya p-platser kommer vi också att installera en laddstolpe på besöksparkeringen. Den stolpen kan samtidigt serva två bilar som laddas.


Laddstolpen är knuten till samma bolag, BEE, som driver Dukatens stolpar tex i Linköpings p-hus.
Priset för elen kommer att vara samma som för de stolpar som Dukaten har tillika metodik för betalning av laddad el.
Vi hoppas att detta faller väl ut och då kan vi om behov finnes utöka antalet laddstolpar. Efter utvärdering om nått eller några år kommer vi att ta beslut om hur vi går vidare med eventuellt fler laddstolpar.
Nu får vi glädja oss åt två nya laddplatser som blir klara under hösten.

 


Viktigt att alltid ansöka om tillstånd för renovering av lägenhet

2020-05-17

Brf Trumspelaren har vid ett flertal gånger senaste åren drabbats av förlust av vatten och värme på vissa gårdar och uppgångar. Detta innebär ett detektivarbete för föreningen och onödiga, i flera fall höga kostnader för att hitta orsaken. Förlusten av vatten och värme har orsakats av att man på eget bevåg stänger av vatten utan lov när man utför vissa moment vid en renovering.Omfattar renoveringen tex. byte av köksblandare eller utbyte till handdukstork, så kan detta medföra stora störningar i vatten eller värmeförsörjningen på hela gården. Orsaken kan vara att man tex installerat en dålig och eller felaktig blandare som påverkar vatten distributionen negativt.
DET ÄR EJ TILLÅTET ATT STÄNGA AV VATTEN OCH VÄRME UTAN RIKSBYGGEN / FÖRENINGENS KÄNNEDOM.
För att undvika den typen av händelser i fastigheten infördes för några år sedan ett krav på medlem att man skall söka om lov för en renovering av lägenhet. Du skall alltid, innan du börjar renovera ha fått ett godkänande från din förening. Allt som inte är målning och tapetsering skall du ansöka om.
Det är av yttersta vikt att ansöka om renovering och att du erhållit ett godkännande från föreningen innan renovering startas.

Om det visar sig att man som boende har orsakat störningen, kan kostnaderna som föreningen får på grund av detta ev. debiteras medlem och ägaren av lägenhetsobjektet.

Blankett för Begäran om ändring av lägenhet


Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2018-04-13

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren harstadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Hyra ut lägenhet i andra hand

2015-09-27

Andrahandsuthyrning, hur går det till i Trumspelaren och vad gäller?

Under vissa villkor är det tillåtet att hyra ut bostadsrätten i andra hand.
Det kräver dock alltid styrelsens tillåtelse. För att söka om en andrahandsupplåtelse av bostadsrätt skall alltid korrekt formulär användas och skickas till styrelsen. 
Normalt svarar vi skriftligen på din ansökan inom 30 dagar.
Dock kan det ta längre tid för beslut under perioden juni-augusti.

Avgiften per år är tio procent av prisbasbeloppet (45 700 kronor för år 2017) och avgiften betalas senast 10 dagar efter besked om beviljandet, i annat fall är andrahandsupplåtelsen inte godkänd.

Iom antangandet av de nya stadgarna gäller nya avgifter för andrahandsupplåtelse.
För varje beviljad månad av andrahandsupplåtelse kommer Brf Trumspelaren ta ut en avgift som motsvarar 1/12 av 10% av ett prisbasbelopp.
Avgiften per år är tio procent av prisbasbeloppet (45 700 kronor för år 2017) och avgiften betalas senast 10 dagar efter besked om beviljandet.
Exempel: För tolv månader beviljad andrahandsupplåtelse utgår en avgift om 4579kr som skall betals per omgående av medlemen.

Andrahandsuthyrningar tillåts när det finns skäl att hyra ut sin bostadsrätt. Det gäller till exempel när bostadsrättshavaren är långvarigt vårdas på sjukhus, arbetar eller studerar på annan ort eller önskar provsambo. Reglerna om uthyrning av bostadsrätt i andrahand ändrades 2014, tidigare krävdes att du hade beaktansvärda skäl. Nedan kan du läsa mer om vilka skäl som godkänns.

Giltiga skäl
Ålder eller sjukdom - Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort – Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
Längre utlandsvistelse – För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
Provsamboende – Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand. Ett skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning i max 6 månader.
En bostadsrättsförening kan tillåta uthyrning av andra skäl än dessa.

Otillåten andrahandsuthyrning
Som bostadsrättshavare är det alltid du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Tänk därför på att det kan vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.
Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning.

Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.
Till exempel är det inte heller godtagbart att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder vid semestertider eller för att betala tillbaka lånet på sin bostadsrätt.

Blankett för uthyrning i andra hand kan du lada ned HÄR.