Bokningar

Som medlem bokar du din tvättstuga eller medlemslokaler enkelt via sidan.

Ny medlem

Här hittar du all information för dig som är ny i föreningen.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Senaste nytt


Spolning av stammar - Arbetet avslutat

2020-07-02

Brf Trumspelaren har nu under våren genomfört underhållsspolning av stammarna i Trumspelarens alla fastigheter.
Arbetet ses nu som avslutat.

Har du frågor om spolningen och eller att de kanske inte varit i just din lägenhet då hänvisar vi till operatören enligt nedan alternativt Trumspelarens förvaltare. 

Frågor om arbetet ställes kontaktpersonerna hos Probaco, se nedan.
Kontakter Probaco:
Jimmy 072-1487291
Janne 072-1487292


Nytt Informationsblad #114 publicerat

2020-06-16

Nu är vi i rask fart på väg mot midsommar. Årets andra informatiosnblad är på väg till din postbox. Om du vill läsa den redan nu kan du använda länken här bredvid. Informationsblad#114

Brf Trusmeparen önskar alla en skön sommar.

 


Höjning av medlemsavgiften from 1 juli 2020

2020-05-18

Information till alla medlemmar i Rbf Trumspelaren
Styrelsen har beslutat att höja medlemsavgifterna med 3 %.
Höjningarna gäller from 2020-07-01.

Föreningen jobbar aktivt med föreningens ekonomi och är mån om att föreningen ska ha en god ekonomi på kort och på lång sikt, vilket är en förutsättning för att kunna klara av framtida underhåll av fastigheterna och hålla dem i gott skick.

Brf  Trumspelaren fortsätter på den inslagna vägen att tänka långsiktigt och se till att ha kontroll över tillgångar, planera  underhåll, vara lite före i tankar för att slippa överraskningar. 

Vi fortsätter med nästa stora projekt som syftar till att få ned radonhalten i lägenheterna. Vi har kommit långt i våra intentioner att få bukt med radon och även i allmänhet dålig inomhusmiljö. Efter flera års förarbete med förstudier, radonmätningar, provinstallationer är vi nu klara över hur vi skall gå vidare. Under vinter och våren har vi utvärderat provinstallation av 3 olika varianter av ventilation. Detta arbete är nu klart och vi kommer att gå vidare i en installationsfas som sträcker sig över dryga 2 år med start nån gång 2020/2021.
Mer information om detta kommer även fortsättningsvis fortlöpande via våra ordinarie kommunikationskanaler.
Vi har under några år nu haft mindre höjningar av medlemsavgiften istället för att bli drabbade av några få stora.
Årets höjning är i linje med vår plan, tillika långsiktiga budget, a
tt kunna genomföra dessa stora och kostsamma projekt och ge en minimal påverkan för boende.
Vi driver detta för att få en långsiktig och trygg boendemiljö, med låga radonvärden och bra luft i lägenheterna.  

Brf Trumspelaren är historiskt sett en välbeställd förening med bra ekonomi. Föreningen har de sista 20-25 åren medvetet satsat hårt på att amortera lån och samtidigt lyckats genomföra stora investeringar utan att ta nya lån. Det föreningen har levt på det senaste decenniet är en målmedveten ekonomisk strategi och det extremt gynnsamma ränteläget. Vi är en av de lägst belånade bostadsrättsföreningarna i länet och vi kommer trots nya lån fortsätta att ha en förhållandevis låg lånebild över tid.

Mellan 1993-2020 har vi höjt avgiften för alla medlemmar enligt nedan.
2001 höjdes avgiften för alla medlemmar (100kr) i samband med införande av Gym&Relax och bredband.
2007 gjordes en höjning med 3 % (ca 90-100kr för en trea) på grund av att den ekonomiska prognosen visade att utgifterna skulle bli större än inkomsterna under 2010. Vad vi inte visste om då var att räntorna skulle falla drastiskt i och med den omvärldsekonomiska nedgången som startade i augusti 2007.
2017 gjordes en höjning med 3% för att kompensera för bla kostnaderna för uppgraderingen av hissarna i höghusen samt att bibehålla en stabil ekonomi.
2018 gjordes en höjning med 3% för att kompensera för bla kostnaderna för nya undercentraler och för att buffra till framtida ventilationsprojekt som skall ge bättre innermiljö och lägre radonnivå.
2019 gjordes en höjning med 3% för att kompensera för kostnaderna för undercentralerna samt förbereda för kommande ventilationsprojekt.
2020 görs en höjning av medlemsavgiften med 3% för att kompensera för ökade utgifter med avseende på ventilationsprojketet som kommer att starta under kommande budgetår.

För att vara en fortsatt framgångsrik förening måste vi tänka långsiktig och vara proaktiva.
För att bibehålla en stabil bra kassa behöver vi öka inflödet av ekonomiska medel.

Förebyggande underhåll är en förutsättning för ett tryggt boende och för att slippa obehag, att något går sönder och eller slutar fungera. Vi har fortfarande ett stort underhållsbehov att jobba vidare med de närmaste åren.
Vi har nu säkrat varmvatten och värmedistribution. Och vi fortsätter med att säkra en bra inomhusmiljö med låga radonvärden och god inomhusmiljö, anläggning av nya p-platser och El-laddstolpar.

För att klara av allt normalt och förebyggande underhåll behöver ekonomin stärkas så att föreningen fortsatt skall ha en stabil grund. Att ta lån är oundvikligt men genom avgiftshöjningen behöver inte lånen bli så stora över tid. Inför perioden 2019-2023 har vi planerat underhåll framför oss som kräver en stor ekonomisk insats;

 • Uppgradering av Hissar, säkerställer drift, lagkrav samt säkerhet i hissarna. KLART 2017!
 • Uppgradering av undercentral för varmvatten, säkerställer värme, varmvatten distribution. KLART Q3 2019
 • Radon, utredning om åtgärder för att klara lagkrav om 200 Bq. KLART Q2 2020
 • Ny ventilation , säkerställer bättre inomhusmiljö och låg radonnivå, byggstart planerad 2020/2021

En höjning av medlemsavgiften med 3% är ett led i att vara en fortsatt ekonomisk och stabil förening med framtida låga medlemsavgifter. I praktiken motsvarar höjningen ca 100kr/månad för en trea. Nuvarande ekonomi tillsammans med denna höjning kommer att ge oss bra förutsättning för att vi skall klara delar av det tunga underhåll vi har framför oss och att slippa dränera föreningens kassa och bli beroende av lån.

 Vi vill kunna göra det vi vill,
när vi vill
och ha en fortsatt stabil ekonomi.

Att investera i oss själva är en förutsättning för att vi fortsatt skall, som boende i Brf Trumspelaren, må bra och bo i en stabil och framgångsrik bostadsrättsförening.

Brf Trumspelaren, för ett tryggare boende!

//styrelsen


Viktigt att alltid ansöka om tillstånd för renovering av lägenhet

2020-05-17

Brf Trumspelaren har vid ett flertal gånger senaste åren drabbats av förlust av vatten och värme på vissa gårdar och uppgångar. Detta innebär ett detektivarbete för föreningen och onödiga, i flera fall höga kostnader för att hitta orsaken. Förlusten av vatten och värme har orsakats av att man på eget bevåg stänger av vatten utan lov när man utför vissa moment vid en renovering.Omfattar renoveringen tex. byte av köksblandare eller utbyte till handdukstork, så kan detta medföra stora störningar i vatten eller värmeförsörjningen på hela gården. Orsaken kan vara att man tex installerat en dålig och eller felaktig blandare som påverkar vatten distributionen negativt.
DET ÄR EJ TILLÅTET ATT STÄNGA AV VATTEN OCH VÄRME UTAN RIKSBYGGEN / FÖRENINGENS KÄNNEDOM.
För att undvika den typen av händelser i fastigheten infördes för några år sedan ett krav på medlem att man skall söka om lov för en renovering av lägenhet. Du skall alltid, innan du börjar renovera ha fått ett godkänande från din förening. Allt som inte är målning och tapetsering skall du ansöka om.
Det är av yttersta vikt att ansöka om renovering och att du erhållit ett godkännande från föreningen innan renovering startas.

Om det visar sig att man som boende har orsakat störningen, kan kostnaderna som föreningen får på grund av detta ev. debiteras medlem och ägaren av lägenhetsobjektet.

Blankett för Begäran om ändring av lägenhet


Begränsningar i kontakten med Brf Trumspelaren

2020-03-17

På grund av det förestående virusläget med Corona (Covid-19) kommer Brf Trumspelaren from nu att göra vissa förändringar i kontakten med föreningen för boende/medlemmar.

OM DU HAR FÖR AVSIKT ATT BESÖKA KONTORET;

 •   Är du Sjuk – STANNA HEMMA
 •   Är Du tveksam på symptom – STANNA HEMMA
 •   Har du inget akut ärende – STANNA HEMMA

Har du problem i ditt boende, om du finner fel och brister, skall du i första hand alltid kontakta Riksbyggen felanmälan.

Upplever du störningar skall du alltid kontakta Störningsjouren.

Har du problem med Kabel-TV eller Internet skall du kontakta Telenor kundtjänst.

 

Brf Trumspelaren begränsar öppettiderna för boendekontoret tills vidare.
Kontoret är öppet  varje Onsdag 18-18.30 from 18 mars och telefontid Onsdag 18.45-19.15.

Om du skall  besöka boendekontoret skall du vara symptomfri från sjukdom samt ha ett akut ärende som inte kan vänta, ej hanteras av Riksbyggen Felanmälan,  Telenor Kundtjänst, Störningsjouren.

Alla andra ärenden kommer att avisas.

 

Vi kommer på besökstiden endast hantera akuta ärenden enligt ovan samt utlämning av nyckel till våra uthyrningslokaler.

 

Har du frågor som inte är akuta kan du alltid e-posta föreningen. Vi kommer att försöka svara så fort vi kan och lösa de frågor vi kan via e-post och telefoni.

Begränsningen kommer också att medföra att vi kommer få längre ledtider på bland annat tilldelning av lokaler, garage, parkering, mc-platser.

Vi kommer inte svara på frågor av typen - vart står jag i parkerings kö, det är typen frågor som kan vänta på bättre tider. Frågor till föreningen skall vara relevanta och av typen som inte kan vänta.

Vid all kontakt med föreningen skall alltid information enligt nedan vara med;
Namn:
Adress:
Objektnummer: 
Telefonnummer:

E-post:
Ärende:

 

Vi ber därför alla som har ärenden till boendekontoret att fundera på om mitt ärende är nödvändigt att få svar på just nu eller kan det vänta. Vi kommer endast hantera akuta ärenden som inte kan vänta.

Har du frågor om parkering, garage, mc-plats, lokal mm kommer detta få vänta tills vi kan hantera det på ett praktiskt sätt igen.

 

För de som står i kö för parkering, garage, mc-plats, lokal kommer de att bli kontaktade precis som vanligt via e-post och telefoni för tilldelning.


Parkeringsplatserna är slut

2020-03-17

Brf Trumspelaren har för närvarande väldigt dåligt med fordonsplatser i princip har vi inga lediga alls.
Vi ber därför alla att se över sitt behov av p-platser. Använder du inte din plats, har ingen bil eller bor inte i Brf Trumspelaren skall du omedelbart återlämna platsen till föreningen. 

Detta innebär att de platser som eventuellt blir lediga på stora parkeringen utmed Munkhagsgatan kommer att tilldelas nyinflyttade till Brf Trumspelaren där kravet är;

 • medlem i föreningen
 • mantalsskriven på en adress i Brf Trumspelaren
 • äger en bil som har en godkänd besiktning
 • medlem har ingen fordonsplats sedan tidigare.

För att lösa detta krävs att alla drar sitt strå till stacken och släpper på platser man inte använder. Har du tex. en p-plats som du använder för att ställa din leasing/företagsbil på skall du återlämna platsen då du inte använder platsen enligt föreningens regelverk. Regelverk finns på föreningens hemsida.

Vad gör föreningen för att förbättra situationen?
Brf Trumspelaren har tittat över de områden som föreningen äger och förfogar över för att se var kan vi bereda fler p-platser. VI har hittat ytor som går att frigöra för fler p-platser. Men detta göres inte i en handvändning utan det tar sin tid för att färdigställa dem. Vi hoppas att vi kan få det klart under året.

 

 


Laddning av El-bil är inte tillåtet

2018-08-17

 

Styrelsen informerar om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar i garagen eller på el-stolpe!

 

El-nätet i hela Brf Trumspelarens fastighet, garage och el-stolpar är inte anpassade för att kunna hantera den belastning som att ladda en el-bil innebär.

 

Därav är det inte tillåtet att under några omständigheter nyttja möjligheten som ett 220V uttag gör att ladda en el-bil.

 

Att ladda en el-bil innebär förhöjd risk för ett överbelastat elnät med brand som möjlig följd och fara för liv och egendom.

 

De som olovandes laddar bilar i garaget eller el-stolpe kommer att bli uppsagda från sin fordonsplats.

 


Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2018-04-13

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren harstadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Kontakta eller Besök Brf Trumspelaren

2016-02-21

Boendekontoret finns på Munkhagsgatan 92A, markplan, ingång  från baksidan. På dörren står det Kontor.
Boendekontoret har regelbundna öppettider enligt nedan:
Onsdag 18:00-19:30
Måndag 15:30-17:00 , endast sista måndagen i månaden.
Avvikelser från dessa öppettider under jul och nyår samt sommarperiod  meddelas i Brf Trumspelaren kommunikationskanaler, informationsblad, hemsida och facebook.

Du kan också kontakta föreningen via
e-post:trumspelaren@trumspelaren.se samt efter överenskommlese via telefon 013-157855.
Telefonen är ej bemannad förutom under kontorstid. Vi prioriterar alltid besökare på kontoret före telefonsamtal vilket innebär att vi endast kan svara i mån av tid.

Vid fel och brister i fastigheten skall alltid Riksbyggen Felanmälan kontaktas 0771 860860.

DETTA GÄLLER ALLTID SÅ LÄNGE INGET ANNAT PUBLICERAS VIA FÖRENINGENS ORDINARIE KOMMUNIKATIONSKANALER.