Bokningar

Som medlem bokar du din tvättstuga eller medlemslokaler enkelt via sidan.

Mest lästa

Här hittar du dom just nu populäraste artiklarna i föreningen.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Senaste nytt


Stämma i Brf Trumspelaren

2021-11-23

På torsdag den 25 november är det dags för stämma igen för alla medlemmar (bostadsrättsinnehavare). 

Alla medlemmar är välkomna till Nya Munken stora luftiga lokaler. Där sitter vi fritt och på bra "Corona"avstånd.
Stämman startar KL 18.30. 
För att vi alla skall hinna komma in i lokalen är det bra om man är där i tid för avprickning i stämmans röstlängd.

Alla medlemmar är välkomna att delta på stämman. Vid ankomst anmäler man sig vid registratorn och blir där avprickad i röstlängden samt du får ett röstkort som representerar ditt hushåll.
När du registrerar dig skall du ange OBJEKT-nummer (001-627) på din lägenhet samt uppvisa legitimmation.

Har du inte möjlighet att som medlem själv delta på stämman kan du alltid skicka ett ombud att företräda dig i ditt ställe. Blankett för ombud och biträde finns i de utskickade handlingarna.

På grund av rådande Covid-19 pandemi kommer vi i samband med stämman inte ha någon inledande underhållning och ej heller något samkväm efter. 
Ingen anmälan behövs till stämman och alla medlemmar är välkomna!

Väl mött!

Brf Trumspelaren


Täthetsprovning av ventilationskanaler i höghusen

2021-11-03

Resultatet från den täthetsprovning som skett på Mhg 74, 104 och 126 påvisar att det finns läckage.

Bästa resultatet uppmättes där innertaket i badrum inte var sänkt samt där nya ventilationsanslutningar ej fanns påkopplade på den befintliga ventilationen. Nya anslutningar har högre läckage än den befintliga.

I samband med att vi genomför projekt Relur för låghusdelarna, där relining av ventilationskanaler är ett arbetsmoment, kommer vi lägga in relining av höghusens ventilationskanaler som en del av det totala arbete som skall utföras.


Betala medlemsavgift med autogiro

2021-11-02

Att betala sin månadsavgift är viktigt. Gör man inte det i tid startas processen på Riksbyggen för utebliven avgift. Det innebär att att påminnelse skickas och därefter fortsätter man med inkasso för att driva in avgiften. 
För att undvika att man glömmer bort att betala avgiften kan man använda sig av funktionen betala medlemsavgiften till Brf Trumspelaren med Autogiro. Det innebär att avgiften dras direkt från ditt konto i tid och då slipper man komma ihåg det och eventuella påföljder i samband med utebliven betalning.

För att skaffa Autogiro skall man kontakta din bank och där beställa autogiro för din betalning.
På länken nedan finns en bra beskrivning om hur man går til väga.

Betala avgift och hyra med autogiro | Riksbyggen


Peiodiskt underhåll i våra tvättstugor

2021-10-22

Under kommande veckor kommer tvättstugecentra vara helt blockerad för bokning på grund av underhåll.

v42 Mhg98
v43 Mhg60
v44 Mhg120
v45 Mhg84
v46 Mhg74
v47 Mhg126

Det finns två tvästugecentra på varje gård och det är alltid en tillgänglig.
Behöver du tvätta och inte kan tvätta i din ordinarie tvättstuga får du använda den andra som finns på din gård.


När kan man nyttja tvättstugan

2021-10-13

Brf Trumspelaren har regler för hur man använder tvättstugan. De har funnits där i alla år. Det är regler som bland annat gör att de som bor i anslutning till tvättstugorna skall få en ökad trygghet i sitt boende. Vi har alltid haft dessa regler och de har över tid efterlevts på ett bra sätt. Men på grund av den omvärld vi lever i och de friheter som en del boende tar sig måste vi på ett mer aktivt sätt se till att dessa regler efterlevs för allas trevnad och trygghet.

I samband med att vi installerade nya tvättmaskiner blev vi av med vissa stödfunktioner som gör att vi kan efterleva våra satta regler. För att stävja felaktigt nyttjade av tvättstugorna har vi på olika sätt implementerat funktioner som gör att man bland annat inte kan tvätta efter kl 21.

Förtydligande vad gäller nyttjandet av tvättstugor och tvättpass.
 
Det finns två varianter av tvättpass, kort och långt tvättpass.
För tvättstuga med kort pass är det 3 pass om dagen och för tvättstuga med långt pass är det två pass per dag.
Alla dagar i veckan erbjuds det tvättpass från kl07.00 till kl21.00 förutom på söndagar.
På söndagar finns det ett pass mellan kl12.00-17.00 och det är i endast tvättstugor med kortpass som har den möjligheten.
Bokning för de mindre tvättstugorna mhg 54 och 114 ter sig på samma sätt. Den räknas som tvättstuga med kort pass. Det innebär att det går att tvätta 3 pass om dagen där och ett pass på en söndag.
Beslutet om att ha färre tvättpass på en söndag är baserat på att de boende runt tvättcentra skall få en dag i veckan där det är mer lugn och ro och mindre spring och ljud i fastigheten.
De nya reglerna gäller alla tvättstugor och så även de små på 114 och 54. 
Och det innebär att alla kommer åt entréer och tvättcentra på sin egen gård mellan  kl07.00 och kl23.00 varje dag utom söndag då det är kl 12.00-17.00 som gäller. Den förlängda tiden fram till kl23 är för att man skall kunna hämta tvätt och tex boka ny tid.
I övrigt är det stängt för alla i tvättcentra mellan kl23.00-07.00. Självklart kan de som bor på adressen komma in genom sina entréer och tlll sina lägenheter. För att säkerställa missbruk av tvättutrustning inte kan ske under denna tid bryts strömmen till all tvätt och torkutrusning från och med kl21.00.

Ta för vana att alltid fråga din förening om ditt boende istället för att förlita dig på tredje handsinformation från ej sanktionerade forum. Detta för att du alltid skall få kvalitetssäkrad förstahandsinformation som är korrekt för just ditt boende.
Använd de påbjudna kommunikationskanalerna för detta. Se mer information på anslagstavlan och på www.trumspelaren.se


Parkeringsplats med El-stolpe

2021-10-06

Brf har flera parkeringsplatser med El-stolpe för motorvärmare lediga. 

Vi efterlyser nu dig som:

  • vill ha en p-plats med el-stolpe för motorvärmare
  • har en p-plats att återlämna
  • har ingen p-plats sedan tidigare
  • behöver en ny p-plats med motorvärmare

För att få den platsen som du önskar, anmäl ditt intresse via e-post för snabb hantering alternativt besök boendekontoret.

Namn:
Adress:
Objektnummer: (står på dörrfodret)
Mobilnummer:
Reg nr på din bil:


Boendekontoret öppet igen

2021-10-06

Nu har vi öppnat boendekontoret igen för drop-in besök utan tidsbokning.

Vi återgår därmed till normala rutiner och besök är välkomna;
Varje Onsdag kl 18 - 19.30
Sista Måndagen i månaden mellan kl.15 - 16.30.

Pandemin är inte över och därför ber vi dig att, om du är sjuk eller har annan symptom då stannar du hemma.

Vi håller avstånd undivker trängsel i väntrummet.

Välkomna


Små bilar sökes till Små garage

2021-10-06

Vi har fortfarande lediga garage för bilar som är lite mindre än tex Audi A6, Volvo V60 eller liknande. Garagen är ofta smala i porten vilket gör att större bilar har svårt att helt enkelt komma in i garagen. 

Vi efterlyser nu dig som 

  • vill ha ett garage
  • är inflyttad före 2005
  • har en mindre bil
  • har en p-plats att återlämna

Uppfyller du kriterierna ovan skickar du ett mail till trumspelaren@trumspelaren.se

Namn:
Adress:
Objektnummer: (står på dörrfodret)
Mobilnummer:
Reg nr på din bil:


Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2021-09-14

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren har stadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Postboxar och reklam

2021-09-13

Föreningen har postboxar installerade för posthantering. Dessa boxar kan öppnas med hjälp av medlemmens alla taggar dygnet runt. All post som kommer placeras alltid i postboxen. Undantaget kan göras efter egen kontakt med posten som kan lämna post i brevlådan i lägenhetsdörren.
Oönskad post i din postbox har alltid ansvaret för och skall själv ta hand om genom att placera det på avsedd plats tex pappersåtervinningen, papperskorg mm.

Det är absolut förbjudet att kasta oönskad post på golvet. 
LinköpingsPosten är inte reklam utan räknas som samhälls informtion. Referens till Linköpings Kommun.

  Reklam Top

Det är inte tillåtet att placera/kasta brännbart papper på golvet och övrigt material i allmänna utrymmen.

Namnskylten på boxen ansvarar Brf Trumspelaren för i alla lägen.

Behöver du göra en ändring på postboxen kontaktar du Brf för detta via e-post eller brev till Trumspelarens Kontoren. Hur man fel anmäler felskyltade namn inom föreningen kan du läsa om under rubriken Namnskyltar. Det är inte tillåtet att göra egna skyltar och att sätta andra typer av lappar/märken på postboxarna.

Behöver du en ny Reklam / Ej Reklam skylt besöker du Brf  Trumspelarens boendekontor för att erhålla en ny skylt.

Det är EJ tillåtet att göra egna skyltar eller andra ändringar på postboxen.
Det är varje användares ansvar att se till att anläggningen sköts och hålls efter.


Ökad säkerhet i Brf Turmspelaren

2021-08-24

BRf Trumspelaren jobbar ständigt för ett tryggt boende.

VIll man ta sig in i en fastighet då gör man det. Det kan vi inte skydda oss mot om vi inte bygger murar och har vakter. 

Vi gör det vi kan för att det skall vara så tråkigt och jobbigt att ta sig in i fastigheten för de som inte har här att göra och samtidigt bibehåller smidigheten och enkelheten för oss som bor och lever här och har rätt att röra oss i området. 
Under våren hade vi en våg av inbrott i förråd som nu verkar ha klingat ut. Och det tillvägagångssätt som man använt för att ta sig in i fastigheten var konventionella brytverktyg. Vad vi kunde förstå var det sällan det var nycklar och eller taggar inblandade eller annat sätt som gör att dörren inte har stängts på rätt sätt. Det har varit uppställda dörrar i för stor omfattning vilket vi kan se på de rapporter vi får in från bevakningsföretaget AVARN.

standard bleck

 

Det Brf Trumspelaren har gjort för att göra det än mer jobbigt att använda bryttekninken för att forsera en etrédörr är att vi nu har kompletterat med brytbleck på samtliga entredörrar. Detta jobb har gjorts under sommaren.

C-bleck  c-bleck_2


Vidare kommer vi att komplettera lokaler och passager med kamera för att kunna se vad som händer där. Det beräknas vara klart under hösten.
Det kommer också att bli begränsningar runt omkring tvättstugor vad gäller nyttjande av tagg till lokalerna. Enligt tidigare information från föreningen kommer möjligheten att ha åtkomst till tvättstugan begränsas till den tid när man kan och får tvätta. Detta kommer också att vara klart under tidig höst. Mer informtion om detta finner du via våra informationskanaler.

Den viktigaste parten i vår trygghet är Du! 
Det är du som ser till att den dörr du öppnat stängs efter dig och att inga obehöriga får tillträde. De är du som larmar störningsjour om du ser något onormalt runt fastigheten. Det är tillsammans vi skapar ett tryggare boende.


Valberedningen söker...

2021-06-09

I november är det dags för Brf trumspelarens årliga stämma. Där tas övergripande beslut för föreningen  av medlemmarna.
Valberedningen söker Dig som är intresserad av ditt boende och kan ta ansvar.
Brf Trumspelarens styrelse är en aktiv styrelse vilket innebär att vi engagerar oss och tar eget ansvar.
Styrelsen arbetar ständigt för föreningen och medlemmarnas bästa och med ett kollektivt grundtänk i Riksbyggens anda.
Vi behöver alltid tips på personer/medlemmar som är intresserade av sitt boende.
Att vara engagerad innebär inte alltid att man sitter med i styrelsen.
Brf Trumspelaren har alltid behov av olika typer av kompetenser och engagerade personer för olika aktivteter som kan tänkas dyka upp.

Känner du att just du skulle kunna göra en insats och eller göra skillnad, hör av dig till Bf Trumspelarens valberedare enligt nedan. Berätta gärna lite om dig själv och vad du skulle kunna bidra med.

Brf Trumspelarens valberedare består av

Valberedning
Marianne Fors (Mhg 74) (sammankallande)
JanOlof björk (Mhg 64)

Valberedningen nås via e-post valberedningen@trumspelaren.se
Alternativt lägg en lapp Addreserat till Valberedningen Trumspelaren i Brf Trumspelarens boendekontor brevlåda på Mhg 92.

Vid all kommunikation med föreningen skall alltid följande anges;

Namn:
Objektnummer: (numret som står på lägenhetsdörren)
Adress:
Telefonnummer:
E-post adress:
Ärende


Brf Trumspelarens Informationskanaler

2021-06-01

Hej och Välkommen till Brf Trumspelarens hemsida

Detta är en av föreningens viktiga kommunikationskanaler.

Brf Trumspelaren har flera informationskanaler riktade till dig som medlem och boende i föreningen för att det skall vara lätt och enkelt att hitta aktuell kvalitetssäkrad information.
Brf Trumspelaren använder följande kanaler informationsspridning:

På vår webb-plats kan du finna det mesta av intresse som rör Riksbyggen Bostadsrättsförening Trumspelaren.  Aktuella händelser som rör ditt boende, tex installation av ladd stolpar, nya p-platser.
För att snabbt hitta rätt information på hemsidan använd med fördel sökfunktionen.

Om du som medlem vill kunna boka tvättstuga och lokaler via internet direkt på vår webb plats måste du logga in med ett användarnamn och ett lösenord som du får från din förening.
Saknar du detta maila till trumspelaren@trumspelaren.se

Om du vill vet mer om din förening, hur den fungerar, var finns lokaler mm, då kan du titta på denna presentation för mer information. Klicka på länk nedan
BRF Trumspelaren information för nya medlemmar (LÄNK)

www.trumspelaren.se är en hemsida som ständigt är under förändring.
Har du ytterligare frågor, önskemål eller annat som kan vara av intresse för andra i din omgivning, skicka en skrivelse via mail till trumspelaren@trumspelaren.se alternativt brev som läggs i brevlådan på boendekontoret Mhg 92A.

Vid all kommunikation med föreningen ska alltid följande anges;
Namn:
Objektnummer: (numret som står på lägenhetsdörren)
Adress:
Telefonnummer:
E-post adress:
Ärende:

//Styrelsen, Brf Trumspelaren


Ordningsregler och syfte med Brf Trumspelarens facebook grupp

2021-01-13

BRT Trumspelaren har en officiell Facebook grupp för föreningens medlemmar.
Denna Facebook grupps primära syfte är att på ett snabbt och enkelt sätt kommunicera ut information till föreningens medlemmar och boende med boenderelaterad information.
Denna grupp är inte en plats för diskussioner, kommentarer, tyckanden med mera.
Brf Trumspelaren har etablerade kommunikationskanaler ut till föreningens medlemmar;
-Informationsbladet
-Hemsida
-Facebookgrupp
-Anslag på informationstavlan i entrén
-Direktinformation i postboxen
För att kommunicera med föreningen skall följande kommunikationssätt enligt nedan användas.
Detta för att på ett säkert sätt omhänderta medlems intresse och värna om dess integritet.
-Skrivelse via;
--E-post
--Brev
-Besök på boendekontoret
-Telefoni
Har man tex åsikter, förslag om föreningen skall dessa skickas in till föreningen på ett ordnat sätt där varje skrivelse hanteras på kommande styrelsemöte.
Saklig kritik är alltid välkommen.
Kommentarsfälten på Facebook gruppen är därför generellt avaktiverade. Detta för att få en ren informationskanal med minimal administration, där läsaren lätt kan hitta relevant information utan brus.
När kommentarmöjligheten är påslagen skall följande regler följas för att slippa onödiga kommentarer, ogrundade rykten, påståenden etc.
Brf Trumspelaren äger gruppen och bestämmer där vad som skrivs och vad som får kommenteras.
Yttrandefrihet innebär inte att man har rätt att mobba, hota, hata, hetsa, gnälla eller bära sig dumt och pinsamt åt på andras Facebooksidor i sociala medier. Yttrandefrihet innebär inte ens att du har rätt att få något publicerat överhuvudtaget på andras privata Facebooksidor. Inte ens om det är trevliga och sakliga kommentarer.
Kommentarer ska avse det aktuella ämnet, hålla god ton och vara respektfulla och artiga. Det är slagkraftigare att lyfta fram vad man tror på än att klanka ned på det man inte tror på.
1, Kommentarerna ska avse det aktuella ämnet.
2, Använd en god ton och ett respektfullt språk
3, Osakliga kommentarer är inte tillåtet.
4, Visa respekt för alla du skriver om; andra som kommenterar, platser mm.
5, Opassande, stötande, hånfulla och kränkande kommentarer är inte tillåtet.
6, Personangrepp, påhopp och förlöjliganden är inte tillåtet.
7, Att i en kommentar lyft ett annat ämne än inlägget handlar om, lyfta fram saker som inte har med frågan att göra är whataboutism och är ej tillåtet
8, Inkorrekt och uppenbart felaktig info är otillåtet. Det är ofta mycket enklare än vad man tror att fastslå vad som är falskt och sant
9, Inlägg görs i eget namn. Arne Anka som bor i Tokyo och saknar profilbild blir avstängd.
10, Varje sida bestämmer enligt lagen själv vad som kan publiceras i kommentarsfältet. Precis som du bestämmer över vad som kan publiceras på din sida så bestämmer denna sida själv vad som kan publiceras här.
Om det viktigaste för dig inte är själva huvudtexten i ett inlägg utan istället kommentarsfältet och om du inte anser att respekt till såväl lagar som medmänniskor går före så är detta inte rätt sida för dig.


Trumspelaren finns på Facebook

2020-12-27

Nu finns vi också på Facebook. En facebook grupp är skapad i för Brf Trumspelaren. Det är en öppen grupp för alla att följa. Där kommer allmän information att publiceras som rör boende i Brf Trumspelaren. Den är endast till för informationsspridning och är ingen diskusionsgrupp eller åsiktsforum.

Brf Trumspelaren skickar 4 ggr om året ut information via ett blad som distribueras till alla hushåll. Detta är vår primära kanal för viktigt information till alla boende  Brf Trumspelaren.

Brf Trumspelaren har en hemsida på www.trumspelaren.se. Och det är ett vasst komplement till  informationsbladet och med lite snabbare informationsflöde, samt med ett bredare och mer statisk informationsinnehåll.

Brf Trumspelaren finns på facebook. https://www.facebook.com/groups/trumspelaren/ . Här lägger vi ut korta nyheter och informaton av snabbare informationskaraktär.

Vi syns på internet, gör du?

www.trumspelaren.se
https://www.facebook.com/groups/trumspelaren/

 

 

 

 


Kontakta föreningen på rätt sätt

2020-11-26

Sverige har nyligen fått hårdare restriktioner och begränsningar på grund av Covid-19. På grund av detta  är möjligheten till spontanbesök på boendekontoret borta. Men vi finns kvar och kan alltid ta dina frågor via e-post och på telefontiden på ordinarie kontorstid onsdagar 18-19:30.

Vi kommer endast att svara och agera på e-post och skrivelser i föreningens brevlåda Mhg 92A, e-post till trumspelaren@trumspelaren.se som har information enligt nedan. Detta för att vi skall kunna identifiera försäkra oss om vem det är som kontkatar föreningen samt att du skall få en snabb och bra service.

Vid all kommunikation med föreningen skall alltid följande anges;
Namn:
Objektnummer: (numret som står på lägenhetsdörren)
Adress:
Telefonnummer:
E-post adress:
Ärende:


Viktigt att alltid ansöka om tillstånd för renovering av lägenhet

2020-05-17

Brf Trumspelaren har vid ett flertal gånger senaste åren drabbats av förlust av vatten och värme på vissa gårdar och uppgångar. Detta innebär ett detektivarbete för föreningen och onödiga, i flera fall höga kostnader för att hitta orsaken. Förlusten av vatten och värme har orsakats av att man på eget bevåg stänger av vatten utan lov när man utför vissa moment vid en renovering.Omfattar renoveringen tex. byte av köksblandare eller utbyte till handdukstork, så kan detta medföra stora störningar i vatten eller värmeförsörjningen på hela gården. Orsaken kan vara att man tex installerat en dålig och eller felaktig blandare som påverkar vatten distributionen negativt.
DET ÄR EJ TILLÅTET ATT STÄNGA AV VATTEN OCH VÄRME UTAN RIKSBYGGEN / FÖRENINGENS KÄNNEDOM.
För att undvika den typen av händelser i fastigheten infördes för några år sedan ett krav på medlem att man skall söka om lov för en renovering av lägenhet. Du skall alltid, innan du börjar renovera ha fått ett godkänande från din förening. Allt som inte är målning och tapetsering skall du ansöka om.
Det är av yttersta vikt att ansöka om renovering och att du erhållit ett godkännande från föreningen innan renovering startas.

Om det visar sig att man som boende har orsakat störningen, kan kostnaderna som föreningen får på grund av detta ev. debiteras medlem och ägaren av lägenhetsobjektet.

Blankett för Begäran om ändring av lägenhet