Bokningar

Som medlem bokar du din tvättstuga eller medlemslokaler enkelt via sidan.

Mest lästa

Här hittar du dom just nu populäraste artiklarna i föreningen.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Senaste nytt


Fullmakt till stämman

2020-10-09

För att underlätta för alla som inte kan fysiskt delta på årets stämma har Brf Trumspelaren tagit fram ett fullmakts formulär som är fritt för alla att använda.

Fullmakten fylls i och skrivs under av fullmaktsgivaren och överlämans till fullmaktstagaren.
Fullmakten överlämnas till registratorn på stämman. Glöm inte att fullmaktstagaren måste medföra giltig legitimation som för att fullmakten skal gälla.

Fullmakten kan laddas ned här


Nya parkeringsplatser anläggs

2020-10-05

Då har det dragit igång och nya platser är under anläggning.

Stora parkeringen förlängs i den västra änden.

Vid Mhg 76 gräver vi ur slänten. Det kommer också att sättas dit ljuspunkter, pollare (samma sort som på infarterna). Detta gör vi för att ljusa upp omårdet och göra det mer tryggt. Dessutom kommer det att monteras pollare vid nedfarten.

Och mellan gård 2 och 3 mot Mhg 110 baksida förlänger vi befintlig plats även där. 

Dessuotm öppnar vi upp ytan, genom att ta bort buskage och en mattställning. Detta gör att det blir ljusare och tryggare utan mörka buskage som skymmer sikten mot valvet Mhg 110/112.

Runt ytan kommer det att planteras tåliga växter som skall gynna insekter men ndå vara stabila och tåliga. Pollare (samma som är vid infarterna) sätts upp för att ljusa upp ytan och göra den tryggare.


Stämma i November för Brf Trumspelaren

2020-09-15

 
Året som gått har inte varit lik något annat år sett över lång tid.
Även om det finns begränsningar och ny riktlinjer i vårt samhälle måste vi genomföra vissa saker trots att vi befinner oss i en pandemi.
Stämman för föreningen måste genomföras enligt lag.

Iom detta kommer vi att ha en stämma som vanligt.

Stämman genomföres den 26 november i Nya Munkens Aula.
-Vi kommer att endast tillåta röstberättigad person/er från varje hushåll att delta på stämman. Mao inga andra än de som faktiskt äger hela eller del av objektet. Vi går strikt efter röstlängden och kommer att avvisa icke medlemmar.
-Röstberättigad person/ett per hushåll kan ta med sig max en fullmakt för någon annan medlems räkning.
-Vi kommer genomföra stämman utan inledande underhållning och utan samkväm efteråt.

När man anländer till Nya Munkens Aula kommer vi att slussa in deltagarna i ordnad form till aulan. Det är viktigt för allas säkerhet att följa anvisningarna från de utplacerade ordningspersonerna som finns i lokalen. 
Genom att hålla avstånd, visa respekt kommer alla in och ut lätt och med avstånd till sin nästa för att undvika smittspridning i möjligaste mån.
Insläppet till Aulan startar from kl 18. Stämman har en planerad start till Kl 18.30

OM DU HAR FÖR AVSIKT ATT BESÖKA STÄMMAN;

  •   Är du Sjuk – STANNA HEMMA
  •   Är Du tveksam på symptom – STANNA HEMMA

Mer information och en direkt kallelse samt stämounderlag kommer som vanligt i din entre samt i din postbox.

Välkommen till Brf Trumspelaren Stämma 2020


Trumspelaren får sin första laddstolpe för bilar på besöksparkeringen

2020-09-15

I samband med markanläggningsarbetet för nya p-platser kommer vi också att installera en laddstolpe på besöksparkeringen. Den stolpen kan samtidigt serva två bilar som laddas.


Laddstolpen är knuten till samma bolag, BEE, som driver Dukatens stolpar tex i Linköpings p-hus.
Priset för elen kommer att vara samma som för de stolpar som Dukaten har tillika metodik för betalning av laddad el.
Vi hoppas att detta faller väl ut och då kan vi om behov finnes utöka antalet laddstolpar. Efter utvärdering om nått eller några år kommer vi att ta beslut om hur vi går vidare med eventuellt fler laddstolpar.
Nu får vi glädja oss åt två nya laddplatser som blir klara under hösten.

 


Ny förvaltare i Brf Trumspelaren

2020-08-24

From den 17 augusti har Brf Trumspelaren en ny förvaltare.
Han heter Matthias Thoren och har ett förflutet som förvaltare på Riksbyggen. 
Matthias är med andra ord en rutinerad förvaltare som kan Riksbyggen. 

Om du vill ha kontakt med vår förvaltare kontaktar du Riksbyggen växel 0771 860 860 och frågar efter Brf Trumspelarens förvaltare.


Informatonsblad #115 2020 publicerat

2020-08-11

Informationsblad #115 är på väg ut i en postbox nära dig. Vill du läsa innan bläcket torkat kan du kolla på bladet via länken HÄR

Brf Trumspelaren önskar alla en skön sensommar!.

 


Besöka Brf Trumspelarens kontor

2020-08-09

Brf Trumspelaren fortsätter med reducerade besökstider under hösten.

Under våren begränsades öppetiderna på kontoret på grund av Covid-19.

Under hösten kommer vi att fortsätta på samma sätt. Öppettiderna är enligt nedan.

Onsdag, besökstid 18:00 - 18:30, telefontid 18:45 - 19:15.

På dessa dagar tar vi endast emot besök som är akuta och inte kan lösas på annat sätt än genom ett besök. För de ärenden som kräver en betalning är ett besök på kontoret enda alternativet. I övrigt kan man alltid kontakta föreningen via e-post:trumspelare@trumspelaren.se.

Vid alla fel och brister inom brf trumspelaren och övriga ärenden skall du alltid kontakta Riksbyggen Felanmälan 0771 860860 som har öppet dygnet runt.


Viktigt att alltid ansöka om tillstånd för renovering av lägenhet

2020-05-17

Brf Trumspelaren har vid ett flertal gånger senaste åren drabbats av förlust av vatten och värme på vissa gårdar och uppgångar. Detta innebär ett detektivarbete för föreningen och onödiga, i flera fall höga kostnader för att hitta orsaken. Förlusten av vatten och värme har orsakats av att man på eget bevåg stänger av vatten utan lov när man utför vissa moment vid en renovering.Omfattar renoveringen tex. byte av köksblandare eller utbyte till handdukstork, så kan detta medföra stora störningar i vatten eller värmeförsörjningen på hela gården. Orsaken kan vara att man tex installerat en dålig och eller felaktig blandare som påverkar vatten distributionen negativt.
DET ÄR EJ TILLÅTET ATT STÄNGA AV VATTEN OCH VÄRME UTAN RIKSBYGGEN / FÖRENINGENS KÄNNEDOM.
För att undvika den typen av händelser i fastigheten infördes för några år sedan ett krav på medlem att man skall söka om lov för en renovering av lägenhet. Du skall alltid, innan du börjar renovera ha fått ett godkänande från din förening. Allt som inte är målning och tapetsering skall du ansöka om.
Det är av yttersta vikt att ansöka om renovering och att du erhållit ett godkännande från föreningen innan renovering startas.

Om det visar sig att man som boende har orsakat störningen, kan kostnaderna som föreningen får på grund av detta ev. debiteras medlem och ägaren av lägenhetsobjektet.

Blankett för Begäran om ändring av lägenhet


Begränsningar i kontakten med Brf Trumspelaren

2020-03-17

På grund av det förestående virusläget med Corona (Covid-19) kommer Brf Trumspelaren from nu att göra vissa förändringar i kontakten med föreningen för boende/medlemmar.

OM DU HAR FÖR AVSIKT ATT BESÖKA KONTORET;

  •   Är du Sjuk – STANNA HEMMA
  •   Är Du tveksam på symptom – STANNA HEMMA
  •   Har du inget akut ärende – STANNA HEMMA

Har du problem i ditt boende, om du finner fel och brister, skall du i första hand alltid kontakta Riksbyggen felanmälan.

Upplever du störningar skall du alltid kontakta Störningsjouren.

Har du problem med Kabel-TV eller Internet skall du kontakta Telenor kundtjänst.

 

Brf Trumspelaren begränsar öppettiderna för boendekontoret tills vidare.
Kontoret är öppet  varje Onsdag 18-18.30 from 18 mars och telefontid Onsdag 18.45-19.15.

Om du skall  besöka boendekontoret skall du vara symptomfri från sjukdom samt ha ett akut ärende som inte kan vänta, ej hanteras av Riksbyggen Felanmälan,  Telenor Kundtjänst, Störningsjouren.

Alla andra ärenden kommer att avisas.

 

Vi kommer på besökstiden endast hantera akuta ärenden enligt ovan samt utlämning av nyckel till våra uthyrningslokaler.

 

Har du frågor som inte är akuta kan du alltid e-posta föreningen. Vi kommer att försöka svara så fort vi kan och lösa de frågor vi kan via e-post och telefoni.

Begränsningen kommer också att medföra att vi kommer få längre ledtider på bland annat tilldelning av lokaler, garage, parkering, mc-platser.

Vi kommer inte svara på frågor av typen - vart står jag i parkerings kö, det är typen frågor som kan vänta på bättre tider. Frågor till föreningen skall vara relevanta och av typen som inte kan vänta.

Vid all kontakt med föreningen skall alltid information enligt nedan vara med;
Namn:
Adress:
Objektnummer: 
Telefonnummer:

E-post:
Ärende:

 

Vi ber därför alla som har ärenden till boendekontoret att fundera på om mitt ärende är nödvändigt att få svar på just nu eller kan det vänta. Vi kommer endast hantera akuta ärenden som inte kan vänta.

Har du frågor om parkering, garage, mc-plats, lokal mm kommer detta få vänta tills vi kan hantera det på ett praktiskt sätt igen.

 

För de som står i kö för parkering, garage, mc-plats, lokal kommer de att bli kontaktade precis som vanligt via e-post och telefoni för tilldelning.


Laddning av El-bil är inte tillåtet

2018-08-17

 

Styrelsen informerar om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar i garagen eller på el-stolpe!


El-nätet i hela Brf Trumspelarens fastighet, garage och el-stolpar är inte anpassat för att kunna hantera den belastning som att ladda en el-bil innebär.


Därav är det inte tillåtet att under några omständigheter nyttja möjligheten som ett 220V uttag gör, dvs att ladda en el-bil.


Att ladda en el-bil innebär förhöjd risk för ett överbelastat elnät med brand som möjlig följd och fara för liv och egendom.

 

Man stjäl också el från föreningen och det är föreningens medlemmar som får stå för den kostnaden.


De som olovandes laddar bilar i garaget eller el-stolpe kommer att bli uppsagda från sin fordonsplats.

 

Känner du till någon som laddar en el-bil inom föreningen ber vi om att bli informerade om detta för att kunna meddela den att det inte är tillåtet.


Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2018-04-13

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren harstadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Hyra ut lägenhet i andra hand

2015-09-27

Andrahandsuthyrning, hur går det till i Trumspelaren och vad gäller?

Under vissa villkor är det tillåtet att hyra ut bostadsrätten i andra hand.
Det kräver dock alltid styrelsens tillåtelse. För att söka om en andrahandsupplåtelse av bostadsrätt skall alltid korrekt formulär användas och skickas till styrelsen. 
Normalt svarar vi skriftligen på din ansökan inom 30 dagar.
Dock kan det ta längre tid för beslut under perioden juni-augusti.

Avgiften per år är tio procent av prisbasbeloppet (45 700 kronor för år 2017) och avgiften betalas senast 10 dagar efter besked om beviljandet, i annat fall är andrahandsupplåtelsen inte godkänd.

Iom antangandet av de nya stadgarna gäller nya avgifter för andrahandsupplåtelse.
För varje beviljad månad av andrahandsupplåtelse kommer Brf Trumspelaren ta ut en avgift som motsvarar 1/12 av 10% av ett prisbasbelopp.
Avgiften per år är tio procent av prisbasbeloppet (45 700 kronor för år 2017) och avgiften betalas senast 10 dagar efter besked om beviljandet.
Exempel: För tolv månader beviljad andrahandsupplåtelse utgår en avgift om 4579kr som skall betals per omgående av medlemen.

Andrahandsuthyrningar tillåts när det finns skäl att hyra ut sin bostadsrätt. Det gäller till exempel när bostadsrättshavaren är långvarigt vårdas på sjukhus, arbetar eller studerar på annan ort eller önskar provsambo. Reglerna om uthyrning av bostadsrätt i andrahand ändrades 2014, tidigare krävdes att du hade beaktansvärda skäl. Nedan kan du läsa mer om vilka skäl som godkänns.

Giltiga skäl
Ålder eller sjukdom - Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort – Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
Längre utlandsvistelse – För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
Provsamboende – Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand. Ett skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning i max 6 månader.
En bostadsrättsförening kan tillåta uthyrning av andra skäl än dessa.

Otillåten andrahandsuthyrning
Som bostadsrättshavare är det alltid du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Tänk därför på att det kan vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.
Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning.

Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.
Till exempel är det inte heller godtagbart att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder vid semestertider eller för att betala tillbaka lånet på sin bostadsrätt.

Blankett för uthyrning i andra hand kan du lada ned HÄR.

 


Kontakta Brf Trumspelaren

2015-04-21

Brf Trumspelaren är en Riksbyggenförening i stadsdelen Johannelund, Linköping.

Kontaktinformation
Postadress
Brf Trumspelaren Kontor
Munkhagsgatan 62
58726 Linköping

Besöksadress
Brf Trumspelaren
Munkhagsgatan 92A
Linköping.

Telefon: 013-157855, efter överenskommelse
E-post:trumspelaren@trumspelaren.se

Ordförande 
Peter Balogh
E-post: trumspelaren@trumspelaren.se

Riksbyggen Teknisk Förvaltning
Matthias Thoren
matthias.thiren@riksbyggen.se
Tel: 0771-860 860

FELANMÄLAN
Riksbyggen, Dygnet Runt Service
Tel:0771-860 860

________________________________________

Valberedning
PA Karlsson Mhg 72 (sammankallande)
Marianne Fors  (Mhg 74)

________________________________________

Trivselkommité
Magnus Samuelsson (Mhg104)
Bodil Druidh (Mhg104)
Maria Stolt (Mhg 62)
Claes Bengtsson  (Mhg76)

________________________________________

Studieansvarig
Christina Norrman
Mhg 126

Miljöansvarig,
Björn Larsson
(Mhg 66A)

Gym och relaxansvarig
 Claes Bengtsson (Mhg68)