Bokningar

Som medlem bokar du din tvättstuga eller medlemslokaler enkelt via sidan.

Mest lästa

Här hittar du dom just nu populäraste artiklarna i föreningen.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Senaste nytt


Begränsningar i och med personlig ”lockdown”!

2021-05-01

"Smittspridningen är fortsatt mycket stor i Östergötland och läget är allvarligt i sjukvården. För att begränsa smittspridningen uppmanar Region Östergötland invånarna till personlig lockdown."
"Personlig lockdown" innebär följande:

 • Träffa inga andra än dem du bor med.
 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer.
 • Håll minst två meters avstånd till andra människor.
 •  Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd då munskydd.

Detta påverkar även Brf Trumspelarens förmåga till service för boende.

Vi kommer endast i undantagsfall att hantera personliga ärenden på boendekontoret och då skall de vara av akut karaktär.

För att få en besökstid på boende kontoret skall mail skickas till trumspelaren@trumspelaren.se.

Föreningen tar beslut om besök på boendekontoret, tilldelar en tid för besök och meddelar via e-post.

Vi fortsätter med telefontid på onsdagar som vanligt mellan 18-19.30

I övrigt för alla fel och brister i Brf Trumspelaren skall felanmälan kontaktas. (0771-860 860)


INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR MED GARAGE

2021-05-01

Har du inte fått en skrivelse från Brf Trumspelaren i din brevlåda om utdelning av nya garagenycklar kan du sluta läsa här!

Till dig som fått en skrivelse från Brf Trumspelaren i din brevlåda angående utdelning av garagenycklar.

Den planerade utdelningen av nycklar, onsdagen den 5 maj ställs in!

Detta på grund av Region Östergötlands uppmaning om ”personlig lockdown”.

Ny information kommer i din brevlåda så fort vi vet mer.

Inga lås kommer att bytas under tiden och din nuvarande nyckel fungerar tills vidare.


Flera inbrott i Johannelund

2021-04-17

Som ni kanske redan här läst i publika medier (tex Corren), har polisen nyligen gripit två personer, som med stor sannolikhet är misstänkta för flera inbrott och stölder. Polisen tror också att det kan vara dessa personer som varit inblandade i de inbrott som har bland annat har skett i Brf Trumspelaren.

Om ni saknar tillhörigheter från ert förråd där inbrott har skett under perioden 15-16 april, skall ni alltid kontakta polisen. Ange diarier nummer 5000-k427656-21
På så sätt kan det snabbare kopplas ihop med rätt brott.

Polisen hade även funnit att de gripna personerna hade tillgång till flera taggar.

Det är viktigt att man alltid meddelar föreningen om man förlorar en tagg. Genom att meddela föreningen kan vi spärra dem så att de inte går att använda dem.

Finner du skadegörelse, inbrott, inbrottsförsök på fastigheten skall du alltid kontakta Riksbyggen för eventuella återställande åtgärder och polisen för att anmäla brott.


Ladda el-bil på föreningens nya laddstolpe

2021-03-24

Nu är äntligen laddstolpen igång som vi önskat. Det var en komfigurationsmiss från leverantören som gjorde att den inte fungerade.

Laddstolpen på besöksparkeringen är en publik stolpe. Det innebär att den finns tillgängliga på de appar som man använder för att ladda bilar och att alla kan nyttja den. Just nu saknas det skyltning för laddstolparna. Det är Dukatens uppgift och ansvar att dessa skyltar kommer upp.

Denna laddstolpe är adminstrerad via Bee.

För att ladda sin el.bil gör du enligt nedan.

Med tagg/kort från Bee:

 1. Koppla in kabeln, först i stolpen och därefter i bilen.
 2. Håll taggen mot stolpen. Laddningen börjar då automatiskt.


Med app:

 1. Koppla in kabeln.
 2. Öppna appen och klicka på den laddstolpe du valt på kartan i appen.
 3. Varje stolpe kan ha flera uttag. Kontrollera att du i appen valt den siffra som står på uttaget och klicka på Starta laddning.


Alla publika stolpar finns tillgängliga i appen så det är enkelt att se vilken som är närmst och om den är ledig eller upptagen.


Störande ljud från trapphus

2021-03-08

Information till boende om störande ljud i trapphus

På uppdrag av Riksbyggen Brf Trumspelaren kommer MJ's att byta armaturer i trapphus, barnvagnsrum och cykelrum. Detta kommer medför störande ljud. Arbetet kommer att under mars/april månad 08.00- 16.00

Där störning kan förekomma har MJ's lappat i entréerna.

Har ni frågor om detta kan ni kontakta

Stefan Hagman 0701-462105

Med vänlig hälsning

MJ Fjärrvärme & VVS AB

gm. Trumspelaren


Inbrott och inbrottsförsök

2021-03-02

De senaste veckorna har det kommit till föreningens kännedom att det har varit flera inbrott i bland annat källarförråd.
Upptäcker man eller misstänker inbrott oavsett plats skall detta alltid anmälas till Polis och till Riksbyggen felanmälan för åtgärd av eventuell skadegörelse.
Det är allas ansvar att anmäla detta skyndsamt till polis och Felanmälan Riksbyggen. Det är när något anmäls till felanmälan som Riksbyggen/Trumspelaren får reda på att möjligt inbrott har skett.

Polisen meddelar att har du blivit av med saker från ditt förråd får du kontakta polisen då de i vissa fall har beslag tagit tjuvgods.
Har man blivit av med personliga ägodelar skall man alltid göra en polisanmälan.

Varför blir det så här?
Vintern är ofta en aktiv period för inbrott då många är bortresta och lite folk rör sig i området.
När det är lite folk i rörelse i föreningen blir det lätt för tjuven att arbeta ostört.
Så hur kommer tjuven in?  
Det vi kan se tidigare var det få eller inga brytförsök finns på entréer och eller källardörrar, de delar som utgör en del av skalskyddet.
Ett enkelt sätt att ta sig in ändå är via entréerna då dörren är öppen och utan uppsikt, där kan man misstänka att man smyger in bakom någon som har giltig access till dörren. Eller så är dörren uppställd och obevakad och då slinker tjuven in utan att behöva engagera sig nått nämnvärt.

Det vi nu sett är att vid flera inbrott har man gått in via entrédörren och brutit upp de dörrar man vill in igenom.

En annan bidragande orsak som är svår att påverka är det klientel som är ute i rörelse och som inte sitter inlåst. När fel person är utsläppt ökar den här typen av händelser under en period. för att sedan lugna ned sig. Detta är svårt att skydda sig mot om man inte bor i en bunker.

Vad har vi vidtagit för åtgärder?
För dryga 10 år sedan monterades det dit bland annat brytbleck på alla skalskyddsdörrar då vi hade många inbrott i källare i föreningen. Vi låste alla även alla entré dörrar låsta 24/7.
Detta har givit bra resultat. Inbrotten har därefter jämförelsevis varit få. Detta stoppar inte en gärnignsman till 100%, att bryta sig in, om den verkligen vill. Det skyddar däremot från vardagliga händelser och gör det tillräckligt jobbigt och man fullföljer inte gärningen.
Vidare har vi gjort punktinsatser med utökad yttre och inre bevakning/rondering. Det utförs av det väktarbolag som föreningen anlitar, vilket i dagsläget är Avarn (fd Noaks). Dessa punktinsatser har visat sig fungera väl och en våg av händelser har kunnat avbrytas och har inbrott/skadegörelse har snabbt upptäckts.
Vi har också på vissa adresser i föreningen gjort det omöjligt för en person att röra sig fritt i fastigheten om man till exemepel har fått tag på en hushållsnyckel som ger access till källargångar.

Vi ser ständigt över behoven vid olika händelser, vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att göra vårt boende bättre och tryggare.
Trots alla dessa förbyggande åtgärder sker inbrott i fastigheten och i synnerhet förråden lite då och då.

Hur förhindrar vi detta?
Det enklaste sättet att hålla tjuven borta är att se till att alla dörrar alltid är stängda och att dörren du passerat gått i lås. På vissa dörrar finns det automatiska dörröppnare/stängare och där måste man stanna upp och se till att ingen obehörig smyger in efter att den som öppnade dörren.
Måste man hålla dörren öppen då skall man ha uppsikt över den för att säkerställa att ingen obehörig tar sig in i fastigheten.
Dessutom skall man komma ihåg att man inte har värdefulla saker i sitt förråd då försäkringsbolagen inte är så pigga på att betala ut fullvärdig ersättning för det som eventuellt blivit stulet.

Det är bara tillsammans som vi kan hålla tjuven borta. Och det gör vi genom att hålla alla dörrar stängda och ögon och öron öppna. Vi stänger de dörrar som är öppna och håller ett vakande öga på främlingar som rör sig i området.

Tillsammans skapar vi ett tryggare boende.

 


Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2021-01-26

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren har stadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Boendekontoret endast öppet för bokade besök

2021-01-13

På grund av rådande Covid-19 situation.

Boendekontoret är tills vidare endast öppet för bokade besök.

Brf Trumspelaren jobbar aktivt för att minska spridningen av Covid-19, därför tar vi från och med nu endast emot förbokade besök på boendekontoret.

Har du papper/skrivelser att lämna, lägg det i brevlådan vid kontoret.

Har du frågor om ditt boende kan du kontakta Brf Trumspelaren boendekontor:
Telefontid Onsdagar kl. 18:00 -- 19:30,

alternativt e-posta frågor till
e-post:trumspelaren@trumspelaren.se

Akuta ärenden och om du hittar du fel eller brister i föreningen kontaktar du alltid Riksbyggen felavhjälpande kundservice, dygnet runt på telefon 0771- 860 860.

Felanmälan kan du även göra via internet mitt.riksbyggen.se.

Tack för visad hänsyn!

 


Ordningsregler och syfte med Brf Trumspelarens facebook grupp

2021-01-13

BRT Trumspelaren har en officiell Facebook grupp för föreningens medlemmar.
Denna Facebook grupps primära syfte är att på ett snabbt och enkelt sätt kommunicera ut information till föreningens medlemmar och boende med boenderelaterad information.
Denna grupp är inte en plats för diskussioner, kommentarer, tyckanden med mera.
Brf Trumspelaren har etablerade kommunikationskanaler ut till föreningens medlemmar;
-Informationsbladet
-Hemsida
-Facebookgrupp
-Anslag på informationstavlan i entrén
-Direktinformation i postboxen
För att kommunicera med föreningen skall följande kommunikationssätt enligt nedan användas.
Detta för att på ett säkert sätt omhänderta medlems intresse och värna om dess integritet.
-Skrivelse via;
--E-post
--Brev
-Besök på boendekontoret
-Telefoni
Har man tex åsikter, förslag om föreningen skall dessa skickas in till föreningen på ett ordnat sätt där varje skrivelse hanteras på kommande styrelsemöte.
Saklig kritik är alltid välkommen.
Kommentarsfälten på Facebook gruppen är därför generellt avaktiverade. Detta för att få en ren informationskanal med minimal administration, där läsaren lätt kan hitta relevant information utan brus.
När kommentarmöjligheten är påslagen skall följande regler följas för att slippa onödiga kommentarer, ogrundade rykten, påståenden etc.
Brf Trumspelaren äger gruppen och bestämmer där vad som skrivs och vad som får kommenteras.
Yttrandefrihet innebär inte att man har rätt att mobba, hota, hata, hetsa, gnälla eller bära sig dumt och pinsamt åt på andras Facebooksidor i sociala medier. Yttrandefrihet innebär inte ens att du har rätt att få något publicerat överhuvudtaget på andras privata Facebooksidor. Inte ens om det är trevliga och sakliga kommentarer.
Kommentarer ska avse det aktuella ämnet, hålla god ton och vara respektfulla och artiga. Det är slagkraftigare att lyfta fram vad man tror på än att klanka ned på det man inte tror på.
1, Kommentarerna ska avse det aktuella ämnet.
2, Använd en god ton och ett respektfullt språk
3, Osakliga kommentarer är inte tillåtet.
4, Visa respekt för alla du skriver om; andra som kommenterar, platser mm.
5, Opassande, stötande, hånfulla och kränkande kommentarer är inte tillåtet.
6, Personangrepp, påhopp och förlöjliganden är inte tillåtet.
7, Att i en kommentar lyft ett annat ämne än inlägget handlar om, lyfta fram saker som inte har med frågan att göra är whataboutism och är ej tillåtet
8, Inkorrekt och uppenbart felaktig info är otillåtet. Det är ofta mycket enklare än vad man tror att fastslå vad som är falskt och sant
9, Inlägg görs i eget namn. Arne Anka som bor i Tokyo och saknar profilbild blir avstängd.
10, Varje sida bestämmer enligt lagen själv vad som kan publiceras i kommentarsfältet. Precis som du bestämmer över vad som kan publiceras på din sida så bestämmer denna sida själv vad som kan publiceras här.
Om det viktigaste för dig inte är själva huvudtexten i ett inlägg utan istället kommentarsfältet och om du inte anser att respekt till såväl lagar som medmänniskor går före så är detta inte rätt sida för dig.


Trumspelaren finns på Facebook

2020-12-27

Nu finns vi också på Facebook. En facebook grupp är skapad i för Brf Trumspelaren. Det är en öppen grupp för alla att följa. Där kommer allmän information att publiceras som rör boende i Brf Trumspelaren. Den är endast till för informationsspridning och är ingen diskusionsgrupp eller åsiktsforum.

Brf Trumspelaren skickar 4 ggr om året ut information via ett blad som distribueras till alla hushåll. Detta är vår primära kanal för viktigt information till alla boende  Brf Trumspelaren.

Brf Trumspelaren har en hemsida på www.trumspelaren.se. Och det är ett vasst komplement till  informationsbladet och med lite snabbare informationsflöde, samt med ett bredare och mer statisk informationsinnehåll.

Brf Trumspelaren finns på facebook. https://www.facebook.com/groups/trumspelaren/ . Här lägger vi ut korta nyheter och informaton av snabbare informationskaraktär.

Vi syns på internet, gör du?

www.trumspelaren.se
https://www.facebook.com/groups/trumspelaren/

 

 

 

 


Mys med levande ljus i juletid

2020-11-27

Nu är vi i advent och vi börjar närma oss jul, du har väl inte glömt att tända levande ljus!

Visst är det ändå en härlig tid som nu kommer oss till mötes. Även om vi inte fått nån större mängd snö än så är det lite mysigt ändå. Trumspelaren har tänt granen på taket (Mhg 104). 

I många fönster finns härligt adventspynt.
Mörkt ute men ljust och varmt inne. Vi tänder levande ljus och njuter av en god choklad och kanske nått mer därtill.

Lika mysigt som det är med levande ljus kan det bli lika tråkigt om man glömmer släcka dem och olyckan är framme. Se till att du tänder dina ljus på ett säkert sätt och att du har en bra säkerhetszon runt omkring dina ljus. Och det viktigaste av allt, när du inte har uppsikt över ljusen, släck dem!

Glöm inte att SLÄCKA dina ljus när du lämnar rummet och eller lägenheten.

Kontrollera också din Brandvarnare. Byt batteri och se till att den fungerar!

VIll du veta mer om hur du skyddar dig mot brand kan du läsa här.


Laddning av El-bil är inte tillåtet

2020-11-27

 

Styrelsen informerar om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar i garagen eller på el-stolpe!


El-nätet i hela Brf Trumspelarens fastighet, garage och el-stolpar är inte anpassat för att kunna hantera den belastning som att ladda en el-bil innebär.


Därav är det inte tillåtet att under några omständigheter nyttja möjligheten som ett 220V uttag gör, dvs att ladda en el-bil.


Att ladda en el-bil innebär förhöjd risk för ett överbelastat elnät med brand som möjlig följd och fara för liv och egendom.

 

Man stjäl också el från föreningen och det är föreningens medlemmar som får stå för den kostnaden.


De som olovandes laddar bilar i garaget eller el-stolpe kommer att bli uppsagda från sin fordonsplats.

 

Känner du till någon som laddar en el-bil inom föreningen ber vi om att bli informerade om detta för att kunna meddela medlem att det inte är tillåtet att ladda bilen i vanliga uttag.

 

Vill du veta mer om elbilsladddning och dess faror läs här.


Kontakta föreningen på rätt sätt

2020-11-26

Sverige har nyligen fått hårdare restriktioner och begränsningar på grund av Covid-19. På grund av detta  är möjligheten till spontanbesök på boendekontoret borta. Men vi finns kvar och kan alltid ta dina frågor via e-post och på telefontiden på ordinarie kontorstid onsdagar 18-19:30.

Vi kommer endast att svara och agera på e-post och skrivelser i föreningens brevlåda Mhg 92A, e-post till trumspelaren@trumspelaren.se som har information enligt nedan. Detta för att vi skall kunna identifiera försäkra oss om vem det är som kontkatar föreningen samt att du skall få en snabb och bra service.

Vid all kommunikation med föreningen skall alltid följande anges;
Namn:
Objektnummer: (numret som står på lägenhetsdörren)
Adress:
Telefonnummer:
E-post adress:
Ärende:


Viktigt att alltid ansöka om tillstånd för renovering av lägenhet

2020-05-17

Brf Trumspelaren har vid ett flertal gånger senaste åren drabbats av förlust av vatten och värme på vissa gårdar och uppgångar. Detta innebär ett detektivarbete för föreningen och onödiga, i flera fall höga kostnader för att hitta orsaken. Förlusten av vatten och värme har orsakats av att man på eget bevåg stänger av vatten utan lov när man utför vissa moment vid en renovering.Omfattar renoveringen tex. byte av köksblandare eller utbyte till handdukstork, så kan detta medföra stora störningar i vatten eller värmeförsörjningen på hela gården. Orsaken kan vara att man tex installerat en dålig och eller felaktig blandare som påverkar vatten distributionen negativt.
DET ÄR EJ TILLÅTET ATT STÄNGA AV VATTEN OCH VÄRME UTAN RIKSBYGGEN / FÖRENINGENS KÄNNEDOM.
För att undvika den typen av händelser i fastigheten infördes för några år sedan ett krav på medlem att man skall söka om lov för en renovering av lägenhet. Du skall alltid, innan du börjar renovera ha fått ett godkänande från din förening. Allt som inte är målning och tapetsering skall du ansöka om.
Det är av yttersta vikt att ansöka om renovering och att du erhållit ett godkännande från föreningen innan renovering startas.

Om det visar sig att man som boende har orsakat störningen, kan kostnaderna som föreningen får på grund av detta ev. debiteras medlem och ägaren av lägenhetsobjektet.

Blankett för Begäran om ändring av lägenhet